U kunt identiek geconfigureerde virtuele machines doe worden gehost op Host voor Extern bureaublad-virtualisatie-servers, groeperen in een pool met virtuele bureaubladen en die pool met virtuele bureaubladen voor gebruikers beschikbaar maken via RemoteApp- en bureaubladverbindingen. Omdat de virtuele machines identiek zijn geconfigureerd, ziet een gebruiker hetzelfde virtuele bureaublad, ongeacht met welke virtuele machine in de pool met virtuele bureaubladen de gebruiker verbinding maakt.

Hier volgen enkele belangrijke overwegingen voor een pool met virtuele bureaubladen:

 • De virtuele machines in een pool met virtuele bureaubladen moeten identiek zijn geconfigureerd, inclusief de geïnstalleerde programma's.

 • Een virtuele machine kan slechts van één pool met virtuele bureaubladen tegelijk lid zijn.

  Belangrijk

  Een virtuele machine mag niet lid zijn van een pool met virtuele bureaubladen en tegelijk aan een gebruiker zijn toegewezen als persoonlijk virtueel bureaublad.

 • Een pool met virtuele bureaubladen wordt niet specifiek toegewezen aan een gebruiker. Meerdere gebruikers kunnen dezelfde pool met virtuele bureaubladen gebruiken.

 • Slechts één gebruiker tegelijk kan een virtuele machine in een pool met virtuele bureaubladen gebruiken.

 • U kunt meer dan één pool met virtuele bureaubladen beschikbaar maken via RemoteApp- en bureaubladverbindingen. De gebruiker ziet voor elke pool met virtuele bureaubladen een ander pictogram.

 • Gebruikers moeten geen bestanden opslaan op een virtuele machine die deel uitmaakt van een pool met virtuele bureaubladen. Als een gebruiker zich afmeldt bij een virtuele machine in een pool met virtuele bureaubladen, wordt de gebruiker de volgende keer dat deze zich aanmelding bij de pool met virtuele bureaubladen, mogelijk verbonden met een andere virtuele machine in de pool met virtuele bureaubladen.

  Opmerkingen
  • Als een gebruiker de verbinding met een virtuele machine in een pool met virtuele bureaubladen verbreekt en daarna weer verbinding maakt met de pool met virtuele bureaubladen, wordt de gebruiker verbonden met dezelfde virtuele machine.
  • Een virtuele machine in een pool met virtuele bureaubladen kan worden geconfigureerd voor automatisch herstel naar de oorspronkelijke staat nadat de gebruiker zich afmeldt. Alle wijzigingen die een gebruiker heeft aangebracht terwijl deze was aangemeld, worden ongedaan gemaakt. Zie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=143453 (deze pagina is mogelijk Engelstalig) voor meer informatie.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave