Als u een Extern bureaublad-sessiehost-server wilt configureren als host voor RemoteApp-programma's, gaat u als volgt te werk:

 • Installeer programma's op de Extern bureaublad-sessiehost-server.

 • Voeg programma's toe aan de lijst RemoteApp-programma's.

 • Zorg ervoor dat de RemoteApp-programma's beschikbaar zijn via Extern bureaublad-webtoegang (RAD-webtoegang).

Zie de Help voor RemoteApp-beheer in Windows Server 2008 R2 voor meer informatie over het uitvoeren van deze stappen.

Ook moet u het volgende doen op de Extern bureaublad-sessiehost-server die fungeert als host voor de RemoteApp-programma's:

 • Voeg de gebruikers en groepen die toegang moeten krijgen tot de RemoteApp-programma's toe aan de groep Externe bureaubladgebruikers.

 • Voeg het computeraccount voor de toepasselijke Remote Desktop Connection Broker (RD Connection Broker)-server toe aan de groep TS-webtoegangscomputers.

  Opmerking

  De toepasselijke RD Connection Broker-server is de RD Connection Broker-server die de RemoteApp-programma's op de Extern bureaublad-sessiehost-server voor gebruikers beschikbaar maakt via RemoteApp- en bureaubladverbindingen.

De groep Externe bureaubladgebruikers configureren

Externe verbindingen zijn standaard ingeschakeld nadat u de functieservice Extern bureaublad-sessiehost hebt geïnstalleerd. U kunt de volgende procedure gebruiken om gebruikers en groepen toe te voegen die toegang moeten krijgen tot de RemoteApp-programma's op de Extern bureaublad-sessiehost-server.

U kunt deze procedure alleen uitvoeren als u op de Extern bureaublad-sessiehostserver die u wilt configureren, minimaal lid bent van de lokale groep Administrators of over gelijkwaardige rechten beschikt. Bekijk de details over het gebruik van de juiste accounts en groeplidmaatschappen op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

De groep Externe bureaubladgebruikers configureren
 1. Start het hulpprogramma Systeem op de Extern bureaublad-sessiehost-server die fungeert als host voor de RemoteApp-programma's. Klik in het menu Start op Uitvoeren, typ control system en klik op OK om het hulpprogramma Systeem te openen.

 2. Klik in het linkerdeelvenster van het venster Systeem op Instellingen voor externe verbindingen.

 3. Klik op het tabblad Extern van het dialoogvenster Systeemeigenschappen op de optie Gebruikers selecteren en klik vervolgens op Toevoegen.

 4. Voeg in het dialoogvenster Gebruikers of groepen selecteren de toepasselijke gebruikers en groepen toe. De gebruikers en groepen die u toevoegt, worden toegevoegd aan de groep Externe bureaubladgebruikers op de Extern bureaublad-sessiehost-server.

  Opmerking

  Leden van de lokale groep Administrators kunnen altijd verbinding maken, zelfs als ze niet in de lijst zijn opgenomen.

 5. Nadat u de toepasselijke gebruikers en groepen hebt toegevoegd, klikt u op OK om het dialoogvenster Gebruikers of groepen selecteren te sluiten. Vervolgens klikt u op OK om het dialoogvenster Externe bureaubladgebruikers te sluiten en tot slot klikt u op OK om het dialoogvenster Systeemeigenschappen te sluiten.

De groep TS-webtoegangscomputers configureren

U moet het computeraccount voor de toepasselijke RD Connection Broker-server toevoegen aan de groep TS-webtoegangscomputers op de Extern bureaublad-sessiehost-server.

U kunt deze procedure alleen uitvoeren als u op de Extern bureaublad-sessiehostserver die u wilt configureren, minimaal lid bent van de lokale groep Administrators of over gelijkwaardige rechten beschikt. Bekijk de details over het gebruik van de juiste accounts en groeplidmaatschappen op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

De groep TS-webtoegangscomputers configureren
 1. Klik op de Extern bureaublad-sessiehost-server die fungeert als host voor de RemoteApp-programma's op Start, wijs Systeembeheer aan en klik op Computerbeheer.

 2. Vouw in het linkerdeelvenster Lokale gebruikers en groepen uit en klik op Groepen.

 3. Dubbelklik in het rechterdeelvenster op TS-webtoegangscomputers.

 4. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van TS-webtoegangscomputers op Toevoegen.

 5. Klik in het dialoogvenster Gebruikers, computers, serviceaccounts of groepen selecteren op Objecttypen.

 6. Schakel in het dialoogvenster Objecttypen het selectievakje Computers in en klik op OK.

 7. Geef in het vak Geef de objectnamen op het computeraccount van de toepasselijke RD Connection Broker-server op en klik op OK.

 8. Klik op OK om het dialoogvenster Eigenschappen van TS-webtoegangscomputers te sluiten.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave