Gebruik de volgende procedure om een pool met virtuele bureaubladen te maken met de wizard Pool met virtuele bureaubladen maken in het hulpprogramma Extern bureaublad-verbindingsbeheer.

Belangrijk

Voordat u de wizard Pool met virtuele bureaubladen maken uitvoert, moet u ervoor zorgen dat een Host voor Extern bureaublad-virtualisatie-server die fungeert als host voor virtuele machines, is toegevoegd in het hulpprogramma Extern bureaublad-verbindingsbeheer. Zie Een Extern bureaublad-virtualisatiehostserver toevoegen voor RemoteApp- en bureaubladverbinding voor meer informatie.

U kunt deze procedure alleen uitvoeren als u op de RD Connection Broker-server die u wilt configureren, minimaal lid bent van de lokale groep Administrators of over gelijkwaardige rechten beschikt. Bekijk de details over het gebruik van de juiste accounts en groeplidmaatschappen op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Een pool met virtuele bureaubladen maken
 1. Open Extern bureaublad-verbindingsbeheer op de RD Connection Broker-server. U opent Extern bureaublad-verbindingsbeheer als volgt: klik op Start, ga naar Systeembeheer, ga naar Extern bureaublad-services en klik op Extern bureaublad-verbindingsbeheer.

 2. Klik in het linkerdeelvenster op Extern bureaublad-virtualisatiehostservers en klik vervolgens in het menu Actie op Pool met virtuele bureaubladen maken.

 3. Controleer de informatie op de pagina Welkom bij de wizard Pool met virtuele bureaubladen maken en klik vervolgens op Volgende.

 4. Selecteer op de pagina Virtuele machines selecteren de virtuele machines die u wilt opnemen als onderdeel van de pool met virtuele bureaubladen. Als u een virtuele machine wilt selecteren, klikt u op de naam van de virtuele machine. Als u meerdere virtuele machines wil selecteren, gebruikt u Ctrl+klik of Shift+klik.

 5. Klik op Volgende nadat u de virtuele machines hebt geselecteerd.

 6. Geef op de pagina Pooleigenschappen instellen een weergavenaam en een pool-id op. De weergavenaam is zichtbaar voor gebruikers wanneer de pool met virtuele bureaubladen wordt weergegeven in RemoteApp- en bureaubladverbindingen. De pool-id is niet zichtbaar voor gebruikers.

  Opmerking

  Als u een pool met virtuele bureaubladen maakt op een RD Connection Broker-cluster, moet u ervoor zorgen dat de weergavenaam en de pool-id hetzelfde zijn op alle knooppunten van het cluster.

  Nadat u een weergavenaam en pool-id hebt opgegeven, klikt u op Volgende.

 7. Klik op de pagina Resultaten op Voltooien.

 8. De pool met virtuele bureaubladen wordt in het linkerdeelvenster weergegeven onder het knooppunt Extern bureaublad-virtualisatiehostservers.

  Opmerking

  Zie Eigenschappen van een pool met virtuele bureaubladen configureren voor informatie over het weergeven of wijzigen van de eigenschappen van een pool met virtuele bureaubladen.

U kunt het volgende doen om een bestaande pool met virtuele bureaubladen te beheren:

 • Als u een virtuele machine wilt toevoegen aan een bestaande pool met virtuele bureaubladen, klikt u op de naam van de pool met virtuele bureaubladen en klikt u vervolgens in het menu Actie op Virtuele machines toevoegen aan pool. Selecteer in het dialoogvenster Virtuele machines toevoegen de virtuele machines die u wilt toevoegen aan de pool met virtuele bureaubladen en klik vervolgens op Toevoegen.

 • Als u een virtuele machine wilt verwijderen uit een pool met virtuele bureaubladen, klikt u op de naam van de virtuele machine en klikt u vervolgens in het menu Actie op Virtuele machine uit pool verwijderen. Klik op Ja in het dialoogvenster Virtuele machine verwijderen om het verwijderen te bevestigen.

 • Als u een pool met virtuele bureaubladen wilt verwijderen, klikt u op de naam van de pool met virtuele bureaubladen en klikt u vervolgens in het menu Actie op Pool met virtuele bureaubladen verwijderen. Klik op Ja in het dialoogvenster Pool met virtuele bureaubladen verwijderen om het verwijderen te bevestigen.

Zie Virtuele machines toewijzen voor informatie over hoe u een lijst kunt weergeven met welke virtuele machines lid zijn van welke exemplaren van een pool met virtuele bureaubladen.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave