Диалоговият прозорец Microsoft ODBC for Oracle Connect съдържа следните контроли:

Потребителско име

Използваното име за връзка с базата данни на Oracle.

Парола

Използваната парола за връзка с базата данни на Oracle със същите ограничения, които Oracle поставя на паролите.

Сървър

Напишете псевдоним на база данни на Oracle, запис във файла Tnsnames.ora или псевдоним, който ще бъде назначен на правилния сървър с помощта на Oracle Names Server.

Допълнителна информация за свързването към базата данни на Oracle може да се намери в MSDN библиотеката, в ODBC драйвери.

Информация за файла Tnsnames.ora може да се намери в документацията на Oracle.