Диалоговият прозорец ODBC за инсталиране на Oracle съдържа следните контроли:

Име на източник на данни

Името или идентификаторът, използван от приложенията за извикване или използване на този източник на данни. Потребителите могат да използват всеки описателен метод за наименуване на източника на данни. Това поле е празно по подразбиране, но е задължително.

Описание

Съдържа описателни определения; празни по подразбиране.

Потребителско име

Потребителското име за източника на данни.

Сървър

Псевдонима на базата данни в SQL*Net Easy Configuration или низ за връзка. (За информация относно конструкцията на низа вж. Атрибути на низ за връзка. За описания на личните и отдалечените низове на връзка на бази данни вж. документите на Oracle.)

Транслация

Щракнете върху Избор, за да изберете зареден транслатор на данни; настройката по подразбиране е Няма транслатор.

Производителност

Размер на буфера указва размера в битове, заделен за получаването на извлечени данни. Драйверът оптимизира извличането, така че едно извличане от сървъра на Oracle да връща достатъчно редове, за да се запълни буфер със специфичния размер. По-големите стойности обикновено подобряват производителността при извличане на много данни.

Включи REMARKS във функциите на каталога указва, че драйверът трябва да връща колоните с бележки за набора резултати на SQLColumns. Изчистете тази опция за по-добра производителност.

Включи SYNONYMS в SQLColumns указва, че когато е настройката е "True (1)", заявката за SQLColumns() API връща информация за колоната за "Таблици", "Изгледи" и "Синоними". Този драйвер получава информация за колоната по-бързо, когато тази стойност не е зададена (или когато стойността е зададена на "0").

Персонализиране

Наложи ODBC стандарта DayOfWeek задава резултата, настроен на определен формат за ден от седмицата. Ако е избрано, това указва, че зададеният резултат отговаря на ODBC формата за ден от седмицата (неделя = 1; събота = 7). В противен случай отговаря на формата на Oracle за ден от седмицата (понеделник = 1; неделя = 7).

SQLDescribeCol винаги връща стойност за точност указва, че извикването на SQLDescribeCol ще върне стойност "130" за точността, когато Oracle не предоставя тази информация. Някои типове цифрови данни на Oracle нямат определена точност, като например изчислени цифрови колони и колони, определени като NUMBER без точност или мащаб. Ако отметката е махната от квадратчето, драйверът ще върне стойност "0" за тези типове колони.

Забележка:
Подробна и програмна информация за този драйвер се намира в MSDN библиотека в ODBC драйвери. Microsoft ODBC драйвер за Oracle поддържа само SQL*Net 2.3 или по-нова версия. За повече информация за продуктите на Oracle вж. документите на Oracle. Друга информация може да бъде намерена в Нива за поддръжка на софтуера и Поддръжка на продукти (драйвер на Oracle).