Az ODBC for Oracle Setup párbeszédpanel a következő vezérlőelemeket tartalmazza:

Adatforrás neve

Az alkalmazások az adatforrás meghívásához vagy használatához ezt a nevet vagy azonosítót használják. A felhasználók az adatforrások elnevezéséhez bármilyen leíró módszert alkalmazhatnak. A mező alapértelmezés szerint üres, de kitöltendő.

Leírás

Az esetleges minősítő leírást tartalmazza, alapértelmezés szerint üres.

Felhasználónév

Az adatforráshoz tartozó felhasználónév.

Kiszolgáló

Az SQL*Net Easy Configuration programban létrehozott adatbázis-aliasnév vagy kapcsolódási karakterlánc. (További információ a karakterlánc felépítéséről: A kapcsolódási karakterlánc attribútumai A személyes és távoli adatbázis-kapcsolati karakterláncok leírását az Oracle dokumentációja tartalmazza.)

Konvertálás

Kattintson a Kiválasztás gombra egy betöltött adatkonverter kiválasztásához. Alapértéke: Nincs konverter.

Beállítások

A Pufferméret adja meg a beolvasott adatok fogadásához rendelt méretet (bájtban). Az illesztőprogram úgy optimalizálja a beolvasást, hogy az Oracle kiszolgálótól egyszerre beolvasott adatok kitöltsék a megadott méretű puffert. Nagy mennyiségű adat beolvasása esetén a nagyobb értékekkel általában jobb a teljesítmény.

A REMARKS oszlopok visszaadása a katalógusfüggvényekkel beállítás megadja, hogy az illesztőprogramnak az eredményben szerepeltetnie kell az SQLColumns eredményhalmazhoz tartozó Remarks oszlopokat. Nagyobb teljesítmény eléréséhez törölje a jelet ebbőla jelölőnégyzetből.

A SYNONYMS visszaadása az SQLColumns eljárással beállítás Igaz (1) értéke esetén egy SQLColumns() API-hívás visszaadja a táblákra, nézetekre és szinonimákra vonatkozó oszlopadatokat. Ez az illesztőprogram gyorsabban olvassa be az oszlopadatokat, ha ez az érték nincs beállítva (vagy ha a beállított érték 0).

Testreszabás

Az ODBC DayOfWeek szabvány betartatása beállítás az eredményhalmazt egy adott „hét napja” formátumra állítja be. Ha engedélyezve van a beállítás, akkor az eredményhalmaz számára az ODBC „hét napja” formátumának (vasárnap= 1, szombat = 7) használatát adja meg. Egyébként az eredményhalmaz az Oracle „hét napja" formátumát (hétfő = 1, vasárnap = 7) használja.

Az SQLDescribeCol mindig visszaadja a pontosság értékét beállítás megadja, hogy az SQLDescribeCol hívás 130-at adjon vissza pontossági értékként, amennyiben az Oracle rendszer nem biztosítja ezt az információt. Egyes Oracle numerikus adattípusokhoz nem tartozik rögzített pontossági érték, ilyenek például a számított numerikus oszlopok és a NUMBER formátumúként meghatározott oszlopok. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, az illesztőprogram az ilyen típusú oszlopok esetén a 0 értéket adja eredményül.

Megjegyzés:
Az illesztőprogrammal kapcsolatos részletes és programozási információkat az MSDN Library ODBC Drivers (ODBC illesztőprogramok) című része tartalmaz. A Microsoft Oracle alkalmazásokhoz készült ODBC-illesztőprogramja csak az SQL*Net 2.3 és újabb verzióit támogatja. Az Oracle termékeivel kapcsolatban további tájékoztatást az Oracle dokumentációja tartalmaz. Egyéb tájékoztatás: Szoftvertámogatási szintek és Terméktámogatás (Oracle illesztőprogram).