За подробна и програмна информация за този драйвер вж. ODBC драйвери.

Oracle Corporation предоставя специфична помощна документация за инсталирането и използването на клиентски софтуер на Oracle.