Szczegółowe i programistyczne informacje o tym sterowniku zawiera artykuł ODBC Drivers.

Firma Oracle Corporation udostępnia specjalną dokumentację pomocy, w której jest opisane konfigurowanie oprogramowania klienta programu Oracle i korzystanie z niego.