Για αναλυτικές πληροφορίες και πληροφορίες προγραμματισμού σχετικά με αυτό το πρόγραμμα οδήγησης, ανατρέξτε στην ενότητα ODBC Drivers.

Η Oracle Corporation παρέχει συγκεκριμένη τεκμηρίωση βοήθειας για την εγκατάσταση και τη χρήση του λογισμικού του προγράμματος-πελάτη της Oracle.