Nástroj Správce autorizací může fungovat ve dvou režimech: v režimu Vývojář a v režimu Správce.

Výchozím režimem je režim Správce, ale dříve než jej budete moci začít efektivně využívat, bude nutné definovat aplikaci obsahující všechny nutné definice skupin, rolí, operací a úloh. A k tomu slouží režim Vývojář.

Po nastavení aplikace v režimu Vývojář již není nutné pro danou aplikaci používat nástroj Správce autorizací v režimu Vývojář.

Následující postupy lze provádět pouze v režimu Vývojář:

 • Vytvářet nová úložiště ověření

 • Vytvářet nové aplikace

 • Definovat a měnit operace

 • Měnit názvy aplikací

 • Měnit informace o verzích aplikací

Mezi režimem Správce a režimem Vývojář můžete přepínat v dialogovém okně Možnosti.

Členství ve skupině Administrators je minimálním oprávněním nutným pro provedení tohoto postupu. Podrobné informace naleznete v tomto tématu v části Další informace.

Nastavení možností nástroje Správce autorizací
 1. V případě potřeby spusťte nástroj Správce autorizací.

 2. Ve stromu konzoly vyberte uzel Správce autorizací (kořenový uzel).

 3. V nabídce Akce klikněte na příkaz Možnosti.

 4. Klikněte na možnost Režim Vývojář nebo na možnost Režim Správce.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Další informace

 • Ve výchozím nastavení mají členové místní skupiny Administrators dostatečná práva a oprávnění k provedení této úlohy. Ve vašem prostředí je ale možné upravit zabezpečení tak, aby měli další práva i uživatelé nepatřící mezi správce.

Další odkazy


Obsah