Následující tabulka obsahuje popis prvků uživatelského rozhraní tohoto dialogového okna.

Položka Popis

Název

Zde můžete napsat název definice nové role (například Správce účtu).

Definice role je sada oprávnění v úlohách a operacích. Nelze zadat název, který již existuje v daném oboru. Nesmí obsahovat znaky \ / : * ? " < > | a [tabulátor]. Název role může mít maximální velikost 64 bajtů.

Popis

Zde můžete napsat popis nové definice role.

Tento popis nemá žádný vliv na funkce nástroje Správce autorizací a slouží pro vaši orientaci. Popis může mít maximální velikost 1 024 bajtů.

Přidat

Přidá úlohu do definice role (například Změna hesla).

Úloha je sada operací vyžadovaná pro provedení určitých úloh vyžadovaných správcem.

Odebrat

Můžete odebrat vybranou úlohu nebo roli z definice. Toto tlačítko je aktivní až poté, co kliknete na nějakou položku seznamu.

Úlohy a role na nižší úrovni definující tuto roli

Obsahuje seznam úloh a specifických rolí definujících tuto roli. Například úloha nazvaná Obnovení hesla může být součástí role nazvané Správce účtu.

Ověřovací pravidlo

Kliknutím můžete vytvořit ověřovací pravidlo pro definici dané role. Ověřovací pravidlo je napsáno v jazyce VBScript nebo v jazyce Jscript a provádí rozhodnutí o autorizaci na základě členství ve skupině aplikací a na základě všech aktuálních dat týkajících se dané aplikace v okamžiku spuštění skriptu.

Další odkazy


Obsah