Úloha je sada operací nebo jiných úloh, které mají význam pro správce jako pracovní jednotka vyžadující autorizaci. Na druhou stranu operace jsou důležité pouze pro vývojáře aplikací.

Následující tabulka obsahuje popis prvků uživatelského rozhraní tohoto dialogového okna.

Položka Popis

Název

Sem můžete napsat název nové úlohy.

Nelze zadat název, který již v daném oboru existuje. Nesmí obsahovat znaky \ / : * ? " < > | a [tabulátor]. Název úlohy může mít maximální velikost 64 bajtů.

Popis

Zde můžete napsat popis nové úlohy.

Tento popis nemá žádný vliv na funkce nástroje Správce autorizací a slouží pro vaši orientaci. Popis může mít maximální velikost 1 024 bajtů.

Operace a úlohy nižší úrovně definující tuto úlohu

Obsahuje seznam operací a specifických úloh definujících tuto úlohu.

Přidat

Můžete přidat úlohu do seznamu.

Odebrat

Můžete odebrat vybranou úlohu nebo operaci ze seznamu. Toto tlačítko je aktivní až poté, co vyberete nějakou položku seznamu.

Pravidlo autorizace

Kliknutím můžete nastavit pravidlo autorizace pro definici dané úlohy. Pravidlo autorizace určuje, zda je úloha povolena. Například následující kód v jazyce VBScript vždy udělí oprávnění:

AzBizRuleContext.BusinessRuleResult = True

Další odkazy


Obsah