Tato část obsahuje možnosti a jejich funkce dostupné v dialogovém okně Nastavení výchozích hodnot síťového protokolu pro protokol Banyan VINES.

Možnost Popis

Výchozí skupina

Umožňuje zadat skupinu, do které služba patří.

Výchozí organizace

Umožňuje zadat organizaci, do které patří skupina.

Viz také

Obsah