I det här avsnittet beskrivs de alternativ och funktioner som finns tillgängliga i dialogrutan Standardinställningar för nätverksprotokoll för Banyan VINES.

Alternativ Beskrivning

Standardgrupp

Ange den grupp som tjänsten hör till.

Standardorganisation

Ange den organisation som gruppen hör till.

Se även

Innehåll