Ovaj odjeljak prikazuje mogućnosti i njihove funkcije koje su dostupne u dijaloškom okviru Postavljanje zadane vrijednosti mrežnog protokola za Banyan VINES.

Mogućnost Opis

Zadana grupa

Navedite grupu kojoj pripada usluga.

Zadana organizacija

Navedite organizaciju kojoj pripada grupa.

Također pogledajte

Sadržaj