I det här avsnittet beskrivs de alternativ och funktioner som finns tillgängliga i dialogrutan Lägg till/Redigera konfiguration av nätverksbibliotek för NWLink IPX/SPX.

Alternativ Beskrivning

Serveralias

Ange ett unikt namn för den server som kör en instans av Microsoft® SQL Server® och som lyssnar med nätverksbiblioteket NWLink IPX/SPX.

Nätverksbibliotek

Ange det nätverksbibliotek som ska användas när du ansluter till servern. NWLink IPX/SPX är markerat.

Ange parametrar med

Indikera hur parametrar anges. Nätverksadress är markerat.

Adress

Ange MAC-adressen.

Port

Ange socketnumret. Standardvärdet är 33854.

Nätverk

Ange NetWare-nätverksnumret. Standardvärdet är 0.

Se även

Innehåll