סעיף זה מציג את האפשרויות הזמינות בתיבת הדו-שיח הוספת (או עריכת) תצורה של ספריית רשת עבור NWLink IPX/SPX, ומתאר את הפונקציות שלהן.

אפשרות תיאור

כינוי שרת

ציין שם ייחודי עבור השרת שבו פועל מופע של Microsoft SQL Server שמאזין בספריית הרשת של NWLink IPX/SPX.

ספריות רשת

ציין את ספריית הרשת שתשמש להתחברות לשרת. האפשרות NWLink IPX/SPX נבחרת.

ציין פרמטרים באמצעות

ציין כיצד יצוינו הפרמטרים. האפשרות כתובת רשת נבחרת.

כתובת

ציין את כתובת MAC.

יציאה

ציין את מספר ה- Socket. ערך ברירת המחדל הוא 33854.

רשת

ציין את מספר הרשת של NetWare. ערך ברירת המחדל הוא 0.

ראה גם

תוכן העניינים