Denne delen viser alternativene og tilhørende funksjoner som er tilgjengelige i dialogboksen Legg til (eller Rediger) konfigurasjon for nettverksbibliotek for NWLink IPX/SPX.

Alternativ Beskrivelse

Serveralias

Angi et unikt navn for serveren som kjører en forekomst av Microsoft SQL Server som lytter ved hjelp av nettverksbiblioteket NWLink IPX/SPX.

Nettverksbiblioteker

Angi nettverksbiblioteket som skal brukes til å koble til serveren. NWLink IPX/SPX er valgt.

Angi parametere med

Spesifiser hvordan parametere angis. Nettverksadresse er valgt.

Adresse

Angi MAC-adressen.

Port

Angi socket-nummeret. Standardverdien er 33854.

Nettverk

Angi nettverksnummeret for NetWare. Standardverdien er 0.

Se også

Innholdsfortegnelse