Siin jaotises on kirjeldatud NWLink IPX/SPX-dialoogiboksi Lisa (või redigeeri) võrguteegi konfiguratsiooni valikuid ja nende funktsioone.

Suvand Kirjeldus

Serveri pseudonüüm

Määrake unikaalne nimi serverile, kus töötab NWLink IPX/SPX-i võrguteeki kasutades Microsoft® SQL Serveri® tarkvara.

Võrguteegid

Määrake võrguteek, mida serveriga ühenduse loomisel kasutatakse. Valitud on NWLink IPX/SPX.

Määrake parameetrid

Näidake, kuidas parameetrid on määratud. Valitud on Võrguaadress.

Aadress

Määrake MAC-aadress.

Port

Määrake pesa number. Vaikeväärtus on 33854.

Võrk

Määrake NetWare’i võrgunumber. Vaikeväärtus on 0.

Vt ka

Sisukord