U ovom odeljku su prikazane opcije i njihove funkcije dostupne u okviru dijaloga za NWLink IPX/SPX Dodavanje (ili uređivanje) konfiguracije mrežne biblioteke.

Opcija Opis

Pseudonim za server

Navedite jedinstveno ime za server koji pokreće instancu Microsoft SQL servera koji sluša NWLink IPX/SPX mrežnu biblioteku.

Mrežne biblioteke

Navedite mrežnu biblioteku koja će biti korišćena za povezivanje sa serverom. NWLink IPX/SPX je izabran.

Navedite parametre po

Odredite kako će parametri biti navedeni. Opcija Mrežna adresa je izabrana.

Adresa

Navedite MAC adresu.

Port

Navedite broj priključka. Podrazumevana vrednost je 33854.

Mreža

Navedite broj NetWare mreže. Podrazumevana vrednost je 0.

Takođe pogledajte

Sadržaj