I det här avsnittet beskrivs de alternativ och funktioner som finns tillgängliga i dialogrutan Lägg till/Redigera konfiguration av nätverksbibliotek för NWLink IPX/SPX.

Alternativ Beskrivning

Serveralias

Ange ett unikt namn för den server som kör en instans av Microsoft® SQL Server® och som lyssnar med nätverksbiblioteket NWLink IPX/SPX.

Nätverksbibliotek

Ange det nätverksbibliotek som ska användas när du ansluter till servern. NWLink IPX/SPX är markerat.

Ange parametrar med

Indikera hur parametrar anges. Tjänstnamn är markerat.

Tjänstnamn

Ange det datornamn där en instans av SQL Server körs. Informationen sparas i serverns databas.

Se även

Innehåll