Så här konfigurerar du en klient för ett specifikt nätverksbibliotek:

  1. Klicka på fliken Alias och klicka sedan på Lägg till.
  2. Klicka på Annat i dialogrutan Lägg till konfiguration för nätverksbibliotek.
  3. I rutan Serveralias anger du ett alias för den Microsoft SQL Server som lyssnar med det nätverksbibliotek som du ska installera.
  4. Under Anslutningsparametrar skriver du filnamnet (måste vara en DLL) på det installerade nätverksbiblioteket. Ange inte filnamnstillägget DLL.
  5. Om det behövs anger du ytterligare information i rutan Parametrar (till exempel användarnamn och lösenord). Avgränsa parametrarna med kommatecken.

Innehåll