Pomocí ovládacích prvků v tomto listu vlastností lze spravovat vlastnosti jedné zóny. Následující tabulka uvádí karty, které se mohou zobrazovat v listu vlastností zóny, v závislosti na typu zóny.

Položka Podrobnosti

Obecné

Tato karta slouží k zobrazení stavu zóny a konfiguraci následujících vlastností zóny:

  • Nastavení výchozích vlastností stárnutí a úklidu

  • Dynamické aktualizace

  • Typ zóny (včetně informace, zda jsou data zóny uložena ve službě AD DS nebo v souboru).

  • Obor replikace (pouze zóny integrované se službou Active Directory)

  • Hlavní servery (pouze sekundární zóny a zóny se zakázaným inzerováním)

Záznam Start of Authority (SOA)

Tato karta slouží ke konfiguraci záznamu SOA zóny. Záznam SOA určuje následující parametry zóny:

  • Primární server

  • E-mailová adresa správce zóny

  • Hodnoty konce platnosti sekundární zóny

  • Minimální hodnoty TTL (Time To Live) pro zdrojové záznamy zóny

Názvové servery

Tato karta slouží ke správě seznamu autoritativních názvových serverů (NS) pro zónu.

WINS

Tato karta slouží k povolení a správě překladů názvů služby WINS (Windows Internet Name Service) pro zónu. Není k dispozici pro zóny se zakázaným inzerováním.

Přenosy zóny

Na této kartě je možné povolit replikaci dat zóny na jiné servery a určit, které servery mohou přijímat data zóny. Není k dispozici pro zóny se zakázaným inzerováním.

Zabezpečení

Na této kartě je možné zadat uživatelské účty, které lze použít pro přístup k zóně, a typ přístupu, který má být u jednotlivých účtů povolen. Je k dispozici pouze pro zóny integrované se službou Active Directory.

Další odkazy


Obsah