Pomocí Služby pro nasazení systému Windows lze klientské počítače propojit s objekty účtů počítače ve službě AD DS (Active Directory Domain Services). Tomuto postupu se říká přednastavení klienta. Přednastavení klienti se také označují jako známé počítače. Přednastavení umožňuje konfigurovat nastavení účtu, kterým se řídí instalace jednotlivých klientů. Můžete například konfigurovat, jaký síťový spouštěcí program a soubor bezobslužné instalace klient obdrží, a ze kterého serveru klient stáhne síťový spouštěcí program. U počítačů, které nejsou přednastaveny (neznámé počítače) můžete povolit zásady automatického přidávání. Při povolení těchto zásad je před instalací bitové kopie do neznámého počítače vyžadováno schválení správce. Další informace naleznete v článku Přednastavení klientských počítačů (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=131987) (stránka může být v angličtině).

 KrokOdkaz
Zaškrtávací políčko

Přednastavení klientských počítačů ve službě AD DS

Přednastavení klientských počítačů

Zaškrtávací políčko

Konfigurace odpovědi pro neznámé klienty

Konfigurace zásad automatického přidávání a Karta Odezva technologie PXE.

Zaškrtávací políčko

Konfigurace nastavení služby AD DS pro klienty

Karta AD DS

Poznámka

Seznam postupů souvisejících se zásadami automatického přidávání a přednastavením klientů naleznete v článku Správa klientských počítačů (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=115265) (stránka může být v angličtině).


Obsah