Spouštěný klient a server spolu komunikují pomocí paketů protokolu DHCP (Dynamic Host Control Protocol). Nastavení na kartě DHCP slouží ke konfiguraci nastavení protokolu DHCP na serveru. Chcete-li tuto kartu zobrazit, klikněte pravým tlačítkem myši na server v modulu snap-in konzoly MMC a vyberte příkaz Vlastnosti. Další informace naleznete v článku Konfigurace protokolu DHCP (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=131988) (stránka může být v angličtině).

Tato karta obsahuje následující nastavení:

  • Nenaslouchat na portu 67: Toto políčko zaškrtněte, pokud služba DHCP běží na stejném serveru jako Služba pro nasazení systému Windows (to znamená na tomto serveru).

  • Konfigurovat možnost DHCP 60, aby bylo označeno, že tento server je rovněž server PXE: Tato možnost má následující význam:

    • Při výběru této možnosti je klientům spouštěným ze sítě vždy oznámeno, že je dostupný server PXE, i když je tento server nefunkční nebo vypnutý.

    • U některých scénářů (zejména těch, které vyžadují spuštění serveru DHCP) není podporováno přidání vlastní možnosti DHCP 60 do stejného fyzického počítače, na kterém se nachází server Služby pro nasazení systému Windows. Za těchto okolností je možné nakonfigurovat u serveru vazbu na port 67 protokolu UDP (User Datagram Protocol) v nevýhradním režimu pomocí parametru SO_REUSEADDR. Další informace naleznete v článku Použití parametrů SO_REUSEADDR a SO_EXCLUSIVEADDRUSE (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=82387) (stránka může být v angličtině).

Pokud je služba DHCP nainstalována na serveru, který se nachází v odlišné podsíti, bude nutné provést některou z následujících akcí: nakonfigurovat tabulky pomocné služby protokolu IP (doporučeno) nebo přidat možnosti DHCP 66 a 67. Další informace o tomto nastavení naleznete v článku Správa síťových spouštěcích programů (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=115304) (stránka může být v angličtině).


Obsah