Servern och klienten som startar kommunicerar via DHCP-paket (Dynamic Host Control Protocol). Med inställningarna på fliken DHCP kan du konfigurera serverns DHCP-inställningar. Du visar den här fliken genom att högerklicka på servern i MMC-snapin-modulen och klicka på Egenskaper. Mer information finns i Konfigurera DHCP på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=131988 (sidan kan vara på engelska).

Den här fliken innehåller följande inställningar:

  • Lyssna inte på port 67. Markera den här kryssrutan om DHCP körs på samma server som Windows Deployment Services (d.v.s. den här servern).

  • Konfigurera DHCP-alternativ 60 för att visa att den här servern även är en PXE-server. Observera följande:

    • Om du väljer det här alternativet meddelas klienter som startar från nätverket alltid om PXE-servern är tillgänglig, även om servern inte fungerar eller har stoppats.

    • Vissa scenarier (särskilt de som kräver att en DHCP-server körs) stöder inte användningen av anpassat DHCP-alternativ 60 på samma fysiska dator som Windows Deployment Services-servern. I dessa fall kan du konfigurera servern att binda till UDP-port (User Datagram Protocol) 67 i icke-exklusivt läge med hjälp av alternativet SO_REUSEADDR. Mer information finns i Använda SO_REUSEADDR och SO_EXCLUSIVEADDRUSE på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=82387 (sidan kan vara på engelska).

Om DHCP är installerat på en server som finns i ett annat undernät måste du göra något av följande: konfigurera IP Helper-tabeller (rekommenderas) eller lägg till DHCP-alternativen 66 och 67. Mer information om dessa inställningar finns i Hantera program som startar från nätverket på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=115304 (sidan kan vara på engelska).


Innehåll