Under installationen kan du välja att installera både rolltjänsten Distributionsserver och rolltjänsten Transportserver, vilket ger åtkomst till samtliga funktioner i Windows Deployment Services. Därefter kan du konfigurera och fjärrinstallera Windows-operativsystem. Deployment Server är beroende av huvuddelarna i Transport Server (vilket gör att du inte kan installera Deployment Server utan Transport Server).

OBS

Information om hur du konfigurerar servern finns i steg-för-steg-guiden för Windows Deployment Services på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=84628 (sidan kan vara på engelska).

Installera Windows Deployment Services

Du kan installera Windows Deployment Services med hjälp av guiden för inledande konfigurationsåtgärder, Serverhanteraren eller kommandoraden.

 • Om du vill installera rollen med hjälp av konfigurationsguiden klickar du på Lägg till roller på startskärmen Inledande konfigurationsåtgärder. Klicka på Nästa och välj Windows Deployment Services.

 • Om du vill installera rollen med hjälp av Serverhanteraren klickar du på Lägg till roller i fönstret Rollsammanfattning. Klicka på Nästa och välj Windows Deployment Services.

 • Om du vill installera rollen med hjälp av kommandoraden kör du ServerManagerCmd -install WDS.

Konfigurera Windows Deployment Services

När du har installerat Windows Deployment Services måste du konfigurera servern.

Så här konfigurerar du servern från Windows-gränssnittet
 1. Kontrollera att du är medlem i gruppen Domänadministratörer.

 2. Klicka på Start, Administrationsverktyg och sedan på Windows Deployment Services. Om ingen server visas under noden Servrar högerklickar du på noden Servrar och klickar på Lägg till server för att lägga till den lokala datorn.

 3. Expandera noden Servrar i det vänstra fönstret i MMC-snapin-modulen för Windows Deployment Services.

 4. Högerklicka på servern och klicka på Konfigurera server.

 5. Följ anvisningarna i guiden.

 6. När konfigurationen är färdig kontrollerar du att kryssrutan Lägg till avbildningar på servern nu är markerad och klickar på Slutför.

 7. Lägg till minst en startavbildning och en installationsavbildning genom att följa anvisningarna i guiden. Mer information finns i Lägga till en start- eller installationsavbildning.

 8. Om du vill ändra någon av inställningarna för servern högerklickar du på servern i MMC-snapin-modulen och klickar på Egenskaper. En lista med konfigurationsåtgärder och -anvisningar finns i Hantera servern på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=143379 (sidan kan vara på engelska).

Så här konfigurerar du servern från kommandoraden
 1. Klicka på Start, högerklicka på Kommandotolken och klicka på Kör som administratör.

 2. Skriv följande kommando, där <sökväg> representerar platsen för mappen RemoteInstall. Den här mappen måste vara en NTFS-partition som är tillräckligt stor för att alla avbildningarna ska få plats. Använd inte systempartitionen för mappen.

  WDSUTIL /initialize-server /reminst:<path>
 3. Ange svarsprincipen genom att köra följande kommando. Om du anger värdet till Known måste en dator förinstalleras i AD DS (Active Directory Domain Services) innan den får svar från Windows Deployment Services-servern.

  WDSUTIL /Set-Server /AnswerClients:{all|known|none}
 4. Om du installerar Windows Deployment Services på en dator där DHCP-serverrollen är installerad kör du följande kommando. Mer information om varför du måste konfigurera de här alternativen finns i Fliken DHCP.

  WDSUTIL /Set-Server /UseDHCPPorts:no /DHCPoption60:yes
 5. Utför ytterligare konfigurationsåtgärder efter behov. En lista med ytterligare konfigurationsåtgärder och -anvisningar finns i Hantera servern på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=143379 (sidan kan vara på engelska).

 6. När du har konfigurerat servern måste du lägga till avbildningar. Avbildningarna omfattar en startavbildning (som är den startbara miljö som datorn först startas i) och installationsavbildningarna (som är de avbildningar som du distribuerar). Anvisningar finns i Lägga till en start- eller installationsavbildning.

Ytterligare referenser


Innehåll