Během instalace můžete zvolit, zda mají být nainstalovány služby role Server pro nasazení a Transportní server, které poskytují plnou funkčnost Služby pro nasazení systému Windows. Poté můžete konfigurovat a vzdáleně instalovat operační systémy Windows. Server pro nasazení je závislý na základních součástech transportního serveru (proto nelze nainstalovat server pro nasazení bez transportního serveru).

Poznámka

Informace o nastavení serveru naleznete v Podrobném průvodci Službou pro nasazení systému Windows (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=84628) (stránka může být v angličtině).

Instalace Služby pro nasazení systému Windows

Službu pro nasazení systému Windows můžete nainstalovat pomocí Průvodce počáteční konfigurací, Správce serveru nebo příkazového řádku.

 • Chcete-li tuto roli nainstalovat pomocí Průvodce počáteční konfigurací, na úvodní obrazovce Úlohy počáteční konfigurace klikněte na položku Přidat role. Klikněte na tlačítko Další a vyberte položku Služba pro nasazení systému Windows.

 • Chcete-li tuto roli nainstalovat pomocí Správce serveru, klikněte na tlačítko Přidat role v podokně Souhrn rolí. Klikněte na tlačítko Další a vyberte položku Služba pro nasazení systému Windows.

 • Chcete-li tuto roli nainstalovat pomocí příkazového řádku, spusťte příkaz ServerManagerCmd -install WDS.

Konfigurace Služby pro nasazení systému Windows

Po instalaci Služby pro nasazení systému Windows bude třeba nakonfigurovat server.

Postup konfigurace pomocí rozhraní systému Windows
 1. Ověřte, zda jste členem skupiny Domain Admins.

 2. Klikněte na tlačítko Start, dále na položku Nástroje pro správu a potom na příkaz Služba pro nasazení systému Windows. Pokud v uzlu Servery není uveden žádný server, klikněte pravým tlačítkem myši na uzel Servery a výběrem příkazu Přidat server přidejte místní počítač.

 3. V levém podokně modulu snap-in konzoly MMC Služba pro nasazení systému Windows rozbalte uzel Servery.

 4. Klikněte na server pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Konfigurovat server.

 5. Postupujte podle pokynů průvodce.

 6. Po dokončení konfigurace zaškrtněte políčko Přidat nyní bitové kopie na server a klikněte na tlačítko Dokončit.

 7. Podle pokynů průvodce přidejte alespoň jednu spouštěcí a jednu instalační bitovou kopii. Další informace naleznete v tématu Přidání spouštěcí nebo instalační bitové kopie.

 8. Chcete-li změnit nastavení serveru, v modulu snap-in konzoly MMC klikněte na server pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Vlastnosti. Seznam úloh konfigurace a příslušné pokyny naleznete v článku Správa serveru (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=143379) (stránka může být v angličtině).

Postup konfigurace pomocí příkazového řádku
 1. Klikněte na tlačítko Start, pravým tlačítkem myši klikněte na položku Příkazový řádek a pak klikněte na příkaz Spustit jako správce.

 2. Zadejte následující příkaz, kde <cesta> je místo, kde má být umístěna složka RemoteInstall. Tato složka se musí nacházet na oddílu NTFS, který je dostatečně velký pro všechny budoucí bitové kopie, přičemž by se nemělo jednat o systémový oddíl.

  WDSUTIL /initialize-server /reminst:<path>
 3. Spuštěním následujícího příkazu nastavte zásady odpovědí. Při nastavení hodnoty Known musí být počítač přednastaven ve službě AD DS (Active Directory Domain Services), aby obdržel odpověď od serveru Služby pro nasazení systému Windows.

  WDSUTIL /Set-Server /AnswerClients:{all|known|none}
 4. Pokud Službu pro nasazení systému Windows instalujete do počítače s nainstalovanou rolí Server DHCP, spusťte následující příkaz. Další informace o tom, proč je třeba konfigurovat tyto možnosti, naleznete v tématu Karta DHCP.

  WDSUTIL /Set-Server /UseDHCPPorts:no /DHCPoption60:yes
 5. Proveďte dodatečnou konfiguraci podle potřeb daného prostředí. Seznam dodatečných úloh konfigurace a příslušné pokyny naleznete v článku Správa serveru (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=143379) (stránka může být v angličtině).

 6. Nyní je server nakonfigurovaný a bude zapotřebí přidat bitové kopie. Jedná se o spouštěcí bitovou kopii (což je spustitelné prostředí, pomocí kterého počítač nejprve spustíte) a instalační bitové kopie (což jsou skutečně nasazované bitové kopie). Pokyny naleznete v tématu Přidání spouštěcí nebo instalační bitové kopie.

Další informace


Obsah