Yükleme sırasında, hem Dağıtım Sunucusu hem de Aktarım Sunucusu rol hizmetlerini yüklemeyi seçebilirsiniz. Böylece, Windows Dağıtım Hizmetleri'nin tüm işlevleri sağlanır. Daha sonra, Windows işletim sistemlerini yapılandırabilir ve uzaktan yükleyebilirsiniz. Dağıtım Sunucusu Aktarım Sunucusunun temel parçalarına bağımlıdır (Aktarım Sunucusu olmaksızın yalnızca Dağıtım Sunucusunu yükleyememenizin nedeni budur).

Not

Sunucunuzu ayarlama hakkında bilgi için, bkz. Windows Dağıtım Hizmetleri Adım Adım Kılavuzu (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=84628) (bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir).

Windows Dağıtım Hizmetleri'ni Yükleme

Windows Dağıtım Hizmetleri'ni İlk Yapılandırma Sihirbazı'nı, Sunucu Yöneticisi'ni veya komut satırını kullanarak yükleyebilirsiniz.

 • Rolü İlk Yapılandırma Sihirbazı'nı kullanarak yüklemek için, İlk Yapılandırma Görevleri başlangıç ekranında Rol ekle'yi tıklatın. İleri'yi tıklatın ve ardından Windows Dağıtım Hizmetleri'ni seçin.

 • Rolü Sunucu Yöneticisi'ni kullanarak yüklemek için, Rol Özeti bölmesinde bulunan Rol ekle'yi tıklatın. İleri'yi tıklatın ve ardından Windows Dağıtım Hizmetleri'ni seçin.

 • Rolü komut satırını kullanarak yüklemek için, ServerManagerCmd -install WDS komutunu çalıştırın.

Windows Dağıtım Hizmetleri'ni Yapılandırma

Windows Dağıtım Hizmetleri'ni yükledikten sonra, sunucuyu yapılandırmanız gerekir.

Windows arabirimini kullanarak yapılandırmak için
 1. Domain Admins grubuna üye olduğunuzdan emin olun.

 2. Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve ardından Windows Dağıtım Hizmetleri'ni tıklatın. Sunucular düğümü altında listelenmiş herhangi bir sunucu yoksa, Sunucular düğümünü sağ tıklatın ve yerel bilgisayarı eklemek için Sunucu Ekle'yi tıklatın.

 3. Windows Dağıtım Hizmetleri MMC ek bileşeninin sol bölmesinde, Sunucular düğümünü genişletin.

 4. Sunucuyu sağ tıklatın ve ardından Sunucuyu Yapılandır'ı tıklatın.

 5. Sihirbazdaki yönergeleri izleyin.

 6. Yapılandırma tamamlandığında, Sunucuya yansımaları şimdi ekle onay kutusunun seçildiğinden emin olun ve ardından Son'u tıklatın.

 7. En az bir önyükleme ve bir yükleme yansıması eklemek için sihirbazdaki yönergeleri izleyin. Daha fazla bilgi için, bkz. Önyükleme veya Yükleme Yansıması Ekleme.

 8. Sunucu ayarlarından herhangi birini değiştirmek isterseniz, MMC ek bileşeninde sunucuyu sağ tıklatın ve Özellikler'i tıklatın Yapılandırma görevlerinin bir listesini ve yönergeleri görmek için, bkz. Sunucunuzu Yönetme (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=143379) (bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir).

Komut satırı kullanarak yapılandırmak için
 1. Başlat'ı tıklatın, Komut İstemi'ni sağ tıklatın ve ardından Yönetici olarak çalıştır'ı tıklatın.

 2. Aşağıdaki komutu yazın; bu komutta <path>, RemoteInstall klasörünün yerleştirilmesini istediğiniz konumdur. Bu klasör, sahip olacağınız tüm yansımaları içerebilecek büyüklükte bir NTFS bölümü olmalı, sistem bölümü olmamalıdır.

  WDSUTIL /initialize-server /reminst:<path>
 3. Yanıt ilkesini ayarlamak için, aşağıdaki komutu çalıştırın. Known değerine ayarlarsanız, Windows Dağıtım Hizmetleri sunucusu tarafından yanıtlanabilmesi için bir bilgisayarın Active Directory Etki Alanı Hizmetleri'nde (AD DS) önceden hazırlanmış olması gerekir.

  WDSUTIL /Set-Server /AnswerClients:{all|known|none}
 4. Windows Dağıtım Hizmetleri'ni, DCHP Sunucusu rolünün yüklü olduğu bir bilgisayara yüklüyorsanız, aşağıdaki komutu çalıştırın. Bu seçenekleri neden yapılandırmanız gerektiği hakkında daha fazla bilgi için, bkz. DHCP Sekmesi.

  WDSUTIL /Set-Server /UseDHCPPorts:no /DHCPoption60:yes
 5. Ortamınız için gerekli diğer yapılandırmaları gerçekleştirin. Ek yapılandırma görevlerinin bir listesini ve yönergeleri görmek için, bkz. Sunucunuzu Yönetme (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=143379) (bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir).

 6. Artık sunucunuzu yapılandırdığınıza göre, yansımaları eklemeniz gerekir. Bu yansımalar bir önyükleme yansımasına (bilgisayarı ilk olarak önyüklediğiniz önyüklenebilir ortam) ve yükleme yansımalarını (dağıtım yaptığınız gerçek yansımalar) içerir. Yönergeler için, bkz. Önyükleme veya Yükleme Yansıması Ekleme.

Ek başvurular


İçindekiler