Kun sammutustapahtuman seuranta on käytössä, sinun on kirjoitettava syy käynnistettäessäsi tietokonetta uudelleen tai sammuttaessasi sitä.

Tämän toimenpiteen suorittaminen edellyttää vähintään paikallisen Käyttäjät-ryhmän tai vastaavan ryhmän jäsenyyttä.

Paikallisen tietokoneen käynnistäminen uudelleen tai sammuttaminen ja toiminnon syyn kirjaaminen
  1. Valitse Käynnistä, napsauta Lukko-kuvakkeen oikealla puolella olevaa nuolta ja valitse Käynnistä uudelleen tai Sammuta.

  2. Jos et usko, että tietokonetta tarvitsee käynnistää uudelleen tai sammuttaa tällä kertaa, poista Suunniteltu-valintaruudun valinta.

  3. Valitse avattavasta luettelosta käynnistämisen tai sammuttamisen syy ja valitse sitten OK.

    Huomautus

    Jos kommentti on pakollinen, OK-painike ei ole käytettävissä, ennen kuin muokkausruutuun on kirjoitettu ainakin yksi merkki.

Tärkeää

Jos tietokone ei sulkeudu automaattisesti, älä katkaise sen virtaa, ellei näyttöön tulee sanomaa, joka ilmaisee, että sen tekeminen on turvallista. Käyttöjärjestelmä pitää muistissa tärkeitä tietoja järjestelmän ollessa käynnissä, ja sen on kirjoitettava kyseiset tiedot kiintolevylle ennen virran katkaisemista tietokoneesta. Kun tiedot on tallennettu, käyttöjärjestelmä katkaisee itse tietokoneesta virran tai ilmoittaa käyttäjälle, että virran voi katkaista turvallisesti.

Muita huomioon otettavia seikkoja

  • Voit käynnistää tietokoneen tai sammuttaa sen ja kirjata toiminnon syyn myös komentorivin avulla. Saat ohjeita shutdown-komennon käytöstä kirjoittamalla komentokehotteeseen shutdown /?.

  • Voit käynnistää tietokoneen uudelleen tai sammuttaa sen ja kirjata toiminnon syyn myös painamalla näppäinyhdistelmää ALT+F4, kun työpöytä on valittu.

Muita aiheita