Jos sammutustapahtuman seuranta on käytössä ja tietokone käynnistetään uudelleen tai sammutetaan määrittämättä syytä, ensimmäisen tietokoneeseen kirjautuvan paikallisen Käyttäjät-ryhmän jäsenen on määritettävä tapahtuman syy.

Tämän toimenpiteen suorittaminen edellyttää vähintään paikallisen Käyttäjät-ryhmän tai vastaavan ryhmän jäsenyyttä.

Paikallisen tietokoneen odottamattoman uudelleenkäynnistyksen tai sammutuksen syyn kirjaaminen
  1. Valitse syy avattavasta Valitse odottamattoman sammutustapahtuman syy -valikosta.

  2. Jos organisaatiossa käytetään jonkinlaista ongelmien merkintäjärjestelmää, voit kirjoittaa ongelman tunnuksen, jonka avulla järjestelmänvalvojan voi olla helpompi seurata ongelmaa.

  3. Jos tarvitset kommentit vaiheessa 1 valitulle syylle, sinun on kirjoitettava tekstiä ruutuun ennen kuin valitset OK.

  4. Kun olet lopettanut tietojen kirjoittamisen, valitse OK.

Muita huomioon otettavia seikkoja

  • Hyvä toimintatapa on käyttää aina vakiosyitä kirjattaessa tietoja sammutustapahtuman seurannassa. Tämä helpottaa historiatietojen ja suuntausten tarkastelemista.

Muita aiheita