Voit kirjata etätietokoneen odottamattoman uudelleenkäynnistyksen tai sammutuksen syyn kirjautumatta paikallisesti kyseiseen tietokoneeseen. Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää, että etärekisteripalvelu on otettu käyttöön etätietokoneessa. Lisätietoja on ohjeaiheessa Etärekisteripalvelun ottaminen käyttöön.

Tämän toimenpiteen suorittaminen edellyttää etätietokoneen Järjestelmänvalvojat-ryhmän tai vastaavan ryhmän jäsenyyttä.

Windows-käyttöliittymän avulla

Etätietokoneen odottamattoman uudelleenkäynnistyksen tai sammutuksen syyn kirjaaminen Windows-käyttöliittymän avulla
 1. Avaa komentorivi.

 2. Kirjoita shutdown /i. Näyttöön tulee Etäsammuttaminen-valintaikkuna (Shutdown.exe).

 3. Napsauta Tietokoneet-kohdan alla olevaa Lisää-painiketta, jos haluat kirjoittaa tietokoneiden nimet, tai avaa Etsi tietokoneet -valintaikkuna napsauttamalla Selaa-painiketta.

 4. Valitse Valitse toiminto näille tietokoneille -ruudusta Lisää kommentti odottamattomaan sammutukseen.

 5. Valitse luettelosta odottamattoman sammutuksen syy.

  Huomautus

  Jos kommentti on pakollinen, OK-painike ei ole käytettävissä, ennen kuin muokkausruutuun on kirjoitettu ainakin yksi merkki.

Muita huomioon otettavia seikkoja

 • Voit avata komentorivin valitsemalla Käynnistä, Kaikki ohjelmat, Apuohjelmat ja Komentorivi.

 • Voit avata komentokehotteen myös napsauttamalla Käynnistä-painiketta, napsauttamalla Aloita haku -ruutua, kirjoittamalla cmd ja painamalla sitten ENTER-näppäintä.

 • Etärekisteripalvelu on otettava käyttöön etätietokoneessa, jotta sammutustapahtuman seuranta kirjaa tietoja.

 • Jos haluat sammuttaa tai käynnistää etätietokoneen uudelleen, etätietokoneessa on oltava käytössä Etähallinta- ja WMI (Windows Management Instrumentation) -palomuuripoikkeukset.

Muita aiheita

Komentoriviltä

Tämän toimenpiteen suorittaminen edellyttää etätietokoneen Järjestelmänvalvojat-ryhmän tai muun vastaavan ryhmän jäsenyyttä.

Etätietokoneen odottamattoman uudelleenkäynnistyksen tai sammutuksen syyn kirjaaminen komentorivin avulla
 1. Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat, Apuohjelmat ja sitten Komentorivi.

 2. Kirjoita shutdown /e /m \\Tietokonenimi /c "Kommentti" /d [u|p] <xx>:<yy> ja paina sitten ENTER-näppäintä.

Arvo Kuvaus

/e

Voit kirjoittaa etätietokoneen odottamattoman sammuttamisen syyn.

/m \\Tietokonenimi

Määrittää kohdetietokoneen.

/c

Voit kirjoittaa yksityiskohtaisen kuvauksen sammutuksen syystä. Kuvauksen pituus voi olla enintään 511 merkkiä. Kommentin on oltava lainausmerkeissä.

/d [u|p] xx:yy

Voit määrittää järjestelmän uudelleenkäynnistyksen tai sammutuksen syyn, jossa xx määrittää varsinaisen syyn numeron 0 - 255 ja yy määrittää osasyyn numeron 0 - 65 535.

/force

Tämä pakottaa tietokoneen sulkeutumaan, vaikka siihen on kirjautuneena muita käyttäjiä. Jos tätä parametria ei käytetä ja etätietokoneeseen on kirjautuneena muita käyttäjiä, tietokonetta ei voi sulkea tai käynnistää uudelleen.

Tärkeää

Jos pakotat tietokoneen sulkeutumaan tai käynnistymään uudelleen, kirjautuneilla käyttäjillä ei ole mahdollisuutta tallentaa keskeneräisiä töitään.

/t xxx

Tämä parametri asettaa järjestelmän sulkemista tai uudelleenkäynnistystä edeltävän aikakatkaisuajan xxx sekunniksi. Mahdolliset arvot ovat 0 - 600, ja oletusarvo on 30. Lipun /t käyttäminen tarkoittaa, että myös lippu /force on käytössä.

Saat lisätietoja shutdown-komennosta ja lisävalitsimista kirjoittamalla komentokehotteeseen shutdown /?.

Muita huomioon otettavia seikkoja

 • Etärekisteripalvelu on otettava käyttöön etätietokoneessa, jotta sammutustapahtuman seuranta kirjaa tietoja.

 • Jos haluat sammuttaa tai käynnistää etätietokoneen uudelleen, etätietokoneessa on oltava käytössä Etähallinta- ja WMI (Windows Management Instrumentation) -palomuuripoikkeukset.

Muita aiheita