Voit käyttää tämän välilehden asetuksia tälle verkkoyhteydelle vain, jos käytössä ei ole Yleinen-välilehden Hae DNS-palvelinosoite automaattisesti -asetus.

DNS-palvelimien osoitteet, käyttämisjärjestyksessä näyttää IP-osoitteiden avulla niiden DNS-palvelimien luettelon, joihin tämä tietokone lähettää kyselyn tässä tietokoneessa käytettyjen DNS-palvelimien selvittämiseksi. DNS-palvelimille lähetetään kyselyitä siinä järjestyksessä, missä palvelimet ovat luettelossa. Paikallista määritystä käytetään vain, jos liitetty ryhmäkäytännön määritys on poistettu käytöstä tai sitä ei ole.

Liitä ensisijaiset ja yhteyskohtaiset DNS-liitteet määrittää, että tässä tietokoneessa käytettävien tarkentamattomien nimien selvityksessä käytetään vain ensisijaisen liitteen toimialueen liitteitä ja kaikkia yhteyskohtaisia liitteitä. Yhteyskohtaiset liitteet määritetään Tämän yhteyden DNS-liite -kohdassa. Voit määrittää ensisijaisen DNS-liitteen valitsemalla Tietokoneen nimi -välilehdestä Ominaisuudet (Ohjauspaneelin Järjestelmä-sovelluksessa). Paikallista määritystä käytetään vain, jos liitetty ryhmäkäytännön määritys on poistettu käytöstä tai sitä ei ole.

Jos ensisijainen DNS-liite on esimerkiksi dev.wcoast.microsoft.com ja kirjoitat komentoriville ping xyz, tietokone lähettää kyselyn osoitteesta xyz.dev.wcoast.microsoft.com. Jos määrität jollekin yhteydelle yhteyskohtaiseksi toimialueen nimeksi bldg23.dev.wcoast.microsoft.com, tietokone lähettää kyselyn osoitteista xyz.dev.wcoast.microsoft.com ja xyz.bldg23.dev.wcoast.microsoft.com.

Liitä nämä DNS-liitteet (järjestyksessä) näyttää esitetyssä järjestyksessä etsittävien DNS-liitteiden luettelon.

Tämän yhteyden DNS-liite -kohtaan voit määrittää tämän yhteyden DNS-liitteen. Jos yhteyden määrittää DHCP-palvelin etkä määritä DNS-liitettä, tämän yhteyden DNS-liitteen määrittää yhteydessä käytettävä DHCP-palvelin. Jos määrität DNS-liitteen, DHCP-palvelimen määrittämää DNS-liitettä ei oteta huomioon. Paikallista määritystä käytetään vain, jos liitetty ryhmäkäytännön määritys on poistettu käytöstä tai sitä ei ole.

Rekisteröi tämän yhteyden osoitteet DNS:ään määrittää, että tietokone yrittää tämän yhteyden IP-osoitteiden dynaamista DNS-rekisteröintiä tämän tietokoneen koko nimen avulla. Nimi on määritetty Ohjauspaneelin Järjestelmä-työkalun Tietokoneen nimi -välilehdessä. Paikallista määritystä käytetään vain, jos liitetty ryhmäkäytännön määritys on poistettu käytöstä tai sitä ei ole.

Käytä tämän yhteyden DNS-liitettä DNS:n rekisteröimiseen määrittää, käytetäänkö DNS:n dynaamista päivitystä tämän yhteyden IP-osoitteen ja yhteyteen liittyvän toimialueen nimen rekisteröintiin. Tämä yhteyskohtainen DNS-nimi on tietokoneen nimen (tietokoneen koko nimen ensimmäisen osan) ja yhteyden DNS-liitteen yhdistelmä. Tietokoneen koko nimi on määritetty Ohjauspaneelin Järjestelmä-työkalun Tietokoneen nimi -välilehdessä. Jos Rekisteröi yhteyden osoitteet DNS-palvelimeen -valintaruutu on valittuna, kyseinen rekisteröinti suoritetaan tietokoneen täydellisellä nimellä tehtävän DNS-rekisteröinnin lisäksi. Paikallista määritystä käytetään vain, jos liitetty ryhmäkäytännön määritys on poistettu käytöstä tai sitä ei ole.

Ohjeet

Ylimääräisen DNS-palvelimen IP-osoitteen määrittäminen
  1. Valitse DNS-osoitteet käyttämisjärjestyksessä -ryhmästä Lisää.

  2. Kirjoita DNS-palvelin-ruutuun DNS-palvelimen IP-osoite ja valitse Lisää.

Voit muuttaa tarkentamattomien DNS-nimien ratkaisemisen asetuksia seuraavilla tavoilla:
  • Jos haluat ratkaista tarkentamattoman nimen liittämällä siihen kunkin yhteyden ensisijaisen DNS-liitteen ja DNS-liitteen (jos määritetty), valitse Liitä ensisijaiset ja yhteyskohtaiset DNS-liitteet. Jos haluat hakea myös ensisijaisen DNS-liitteen yläliitteitä toisen tason toimialueelle asti, valitse Liitä ensisijaisen DNS-liitteen yläliitteet -valintaruutu.

  • Jos haluat ratkaista tarkentamattoman nimen liittämällä siihen liitteitä määritettyjen liitteiden luettelosta, valitse Liitä nämä DNS-liitteet (järjestyksessä) ja lisää sitten liitteet luetteloon valitsemalla Lisää.

    Jos haluat määrittää yhteyskohtaisen DNS-liitteen, kirjoita DNS-liite Tämän yhteyden DNS-liite -kohtaan.

DNS:n dynaamisen päivitystavan muokkaaminen
  • Voit käyttää DNS:n dynaamista päivittämistä tämän yhteyden IP-osoitteiden ja tietokoneen ensisijaisen toimialuenimen rekisteröimiseen valitsemalla Rekisteröi tämän yhteyden osoitteet DNS:ään -valintaruudun. Oletusarvon mukaan tämä vaihtoehto on käytössä. Tietokoneen ensisijainen toimialuenimi on tietokoneen nimeen liitetty ensisijainen DNS-liite, ja se näkyy kokonaisena tietokonenimenä Tietokoneen nimi -välilehdessä (Ohjauspaneelin Järjestelmä-sovelluksessa).

  • Voit käyttää DNS:n dynaamista päivittämistä tämän yhteyden IP-osoitteiden ja tähän yhteyteen liittyvän toimialueen nimen rekisteröimiseen valitsemalla Käytä tämän yhteyden DNS-liitettä DNS:n rekisteröimiseen -valintaruudun. Oletusarvon mukaan tämä vaihtoehto on poissa käytöstä. Tähän yhteyteen liittyvän toimialueen nimi muodostuu tietokoneen nimestä ja yhteyden DNS-liitteestä.

Muita aiheita

Päivitetyt yksityiskohtaiset TCP/IP:n versioiden 4 ja 6 tiedot IT-asiantuntijoille ovat osoitteissa https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=117437 (sivu voi olla englanninkielinen) ja https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=71543 (sivu voi olla englanninkielinen).