Tämä verkkoyhteys voi määrittää itselleen linkin sisäisen paikallisen osoitteen automaattisen IPv6 (Internet Protocol version 6) -määrityksen avulla tai se voi hankkia IPv6-osoitteen DHCPv6-palvelimesta.

Vaihtoehtoisesti tämä verkkoyhteys voi käyttää manuaalisesti määritettyä IPv6-osoitetta (niin kutsuttua staattista IPv6-osoitetta). Jos valitset tämän asetuksen, IP-osoite on määritettävä IPv6-osoite-kohtaan. Aliverkon etuliitteen pituus ja oletusyhdyskäytävä on määritettävä. Tavallinen etuliitteen pituus (ellei sitä ole muualla tavalla määritetty) on 64.

Kun valitset Hae IPv6-osoite automaattisesti, automaattinen IPv6-määritys otetaan käyttöön. Verkkoyhteys määrittää linkin sisäisen osoitteen automaattisesti itselleen. Sen oletusyhdyskäytävä voi määrittää sille muita osoitteita. Oletusyhdyskäytävä voi määrittää, että verkkoyhteyden on käytettävä DHCPv6:tä muiden IPv6-osoitteiden hankkimiseen, mutta tämä ei ole oletusarvon mukaan pakollista.

Kun valitset Käytä seuraavaa IPv6-osoitetta, automaattinen IPv6-määritys on yhä käytössä, mutta staattiset IPv6-osoitteet määritetään automaattisesti määritettävien IPv6-osoitteiden lisäksi.

Ohjeet

IPv6:n määrittäminen osoitteiden dynaamista hakua varten (oletusasetus)
  • Valitse Hae IPv6-osoite automaattisesti ja valitse sitten OK.

    Tämä toiminto on tarpeen vain, jos staattista IPv6-määritystä käytettiin aiemmin. Oletusasetuksen mukaan Windows-käyttöjärjestelmiä käyttävät tietokoneet yrittävät hakea IP-määritykset verkon DHCP-palvelimesta. Tässä kontekstissa DNS (Domain Name System) sisältyy IP-kokoonpanoon.

IPv6:n määrittäminen osoitteiden staattista määritystä varten
  1. Valitse Käytä seuraavaa IPv6-osoitetta ja tee sitten jokin seuraavista toimista:

    • Jos kyseessä on lähiverkkoyhteys, määritä IPv6-osoite-, Aliverkon etuliitteen pituus- ja Oletusyhdyskäytävä-kohtiin IP-osoite, aliverkon etuliitteen pituus ja oletusyhdyskäytävän osoite.

    • Jos kyseessä on jokin muu yhteys, kirjoita IPv6-osoite-kohtaan IP-osoite.

  2. Valitse Käytä seuraavia DNS-palvelinosoitteita.

  3. Kirjoita Ensisijainen DNS-palvelin- ja Vaihtoehtoinen DNS-palvelin -ruutuihin ensisijaisen ja vaihtoehtoisen DNS-palvelimen osoite.

Jos haluat määrittää staattisen IPv6-osoitteen lisäasetuksia lähiverkkoyhteyttä varten, valitse Lisäasetukset.

Muita aiheita

Päivitetyt yksityiskohtaiset TCP/IP:n versioiden 4 ja 6 tiedot IT-asiantuntijoille ovat osoitteissa https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=117437 (sivu voi olla englanninkielinen) ja https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=71543 (sivu voi olla englanninkielinen).