Egy adott virtuális könyvtárhoz tartozó BITS IIS-kiszolgálóbővítmény beállításainak testre szabását a Háttérben futó intelligens átviteli szolgáltatás feltöltései lapon végezheti el. Lehetősége van a fájlok méretkorlátai, az értesítések, a karbantartás gyakorisága és a kiszolgálófarm-támogatás beállítására.

Feltöltési feladatok beállításai

Az ebben a részben található beállítások segítségével beállíthatja a feltöltött fájlok maximális méretét, a befejezetlen feladatok törlésének az idejét, és azt, hogy a feltöltési feladatok felülírhatják-e a létező fájlokat.

Felhasználói felület neve Leírás

Maximális fájlméret

Egy BITS-kiszolgálói feladatban feltölthető fájl maximális méretének megadása. Alapértelmezés szerint nincs megadva maximális méret.

Befejezetlen feladatok törlése ennyi idő után

Annak meghatározása, hogy a BITS-kiszolgáló mennyi ideig várjon a befejezetlen fájlfeltöltések eltávolítása előtt. Az időtúllépést a rendszer a karbantartás minden ütemezett futásakor ellenőrzi. Az adott virtuális könyvtár karbantartási gyakoriságának beállításával kapcsolatban használja a Karbantartás című részben található beállításokat.

Fájlok felülírásának engedélyezése

Ez a beállítás azt határozza meg, hogy a BITS feltöltési kiszolgáló engedélyezi-e a meglévő fájlok felülírását a virtuális könyvtárban. Ez a beállítás alapértelmezés szerint nem engedélyezett annak megakadályozása érdekében, hogy arra nem jogosult felhasználók azonos nevű fájl feltöltésével felülírjanak jogszerűen feltöltött fájlokat. Fájl felülírására irányuló kísérletek a második feltöltésben a feladat sikertelen végrehajtását eredményezik. Ha két feltöltési feladatban azonos a célfájl neve, a második feltöltési feladat sikertelen lesz, akkor is, ha a felülírási kísérlet nem szándékosan történt. Ha engedélyezi ezt a beállítást, akkor lehetővé teszi a fájlok felülírását.

Ne feledje, hogy ennek a beállításnak az engedélyezésével a BITS feltöltési kiszolgáló számára továbbra sem engedélyezett az írás a virtuális könyvtáron kívüli fájlokba, és jogosulatlan felhasználók nem tudják felülírni a rendszerfájlokat BITS feltöltési kiszolgálóval.

Értesítések

Az értesítések engedélyezésével megadhatja, hogy egy adott fájl a virtuális könyvtárba való feltöltésekor a BITS-kiszolgáló HTTP POST parancs segítségével értesítést küldjön a felhasználó által megadott URL-címre.

Felhasználói felület neve Leírás

Értesítések engedélyezése

Az adott virtuális könyvtárra vonatkozó értesítések engedélyezése. Amennyiben ez a beállítás meg van adva, az Értesítés típusa és az Értesítési URL beállításokat is meg kell adni.

Értesítés típusa

A feladat elvégzése után küldendő értesítés típusának konfigurálása

  • Fájlnév elküldése: A kiszolgáló továbbítja a befejeződött fájlfeltöltés elérési útját az Értesítési URL beállításban megadott URL-címre. A kiszolgáló válaszként egy fájlt adhat vissza az ügyfélnek.

  • Fájltartalom elküldése: A kiszolgáló a befejeződött feltöltésű fájlt a HTTP POST parancs törzseként továbbítja az Értesítési URL beállításban megadott URL-címre. A rendszer a válaszentitást küldi el az ügyfélnek.

Értesítési URL

A program az itt megadott URL-címre továbbítja a befejeződött feltöltésű fájlokat egy HTTP POST kérés segítségével, amennyiben az Értesítés típusa értéke Adatok elküldése vagy Fájlnév elküldése . Az URL-cím abszolút vagy relatív formában adható meg. Ha az URL-cím relatív formában megadott, akkor rendszer az eredeti kérés URL-címét használja alapként.

Karbantartás

A BITS-kiszolgáló megkeresi a befejezetlen és időtúllépéses feltöltési feladatokat, és törli azokat. Ha egy feltöltés meghaladja az alapértelmezésként beállított 12 órát vagy a Befejezetlen feladatok keresésének időköze beállításban megadott értéket, a BITS-kiszolgáló automatikusan megszakítja a feltöltést, és törli az esetleges részlegesen letöltött fájlokat. Ezt a beállítást az IIS tulajdonságöröklési jellemzői nem érintik, és csak erre a virtuális könyvtárra vonatkozik.

Felhasználói felület neve Leírás

Alapértelmezett karbantartási ütemezés használata

A BITS-kiszolgálót a 12 óránál régebbi befejezetlen feltöltések keresésére állítja be. Ha egy befejezetlen feltöltés meghaladja ezt az értéket, a BITS-kiszolgáló automatikusan megszakítja a feltöltést, és törli a részlegesen feltöltött fájlokat a Befejezetlen feladatok törlése ennyi idő után beállításban megadott idő elteltével.

Egyéni törlési ütemezés használata

A BITS-kiszolgálót a megadott időközönkénti ellenőrzésre és törlésre állítja be.

Befejezetlen feladatok keresésének időköze

A BITS-kiszolgálót úgy állítja be, hogy az megkeresse a megadott időtartamnál régebbi befejezetlen feltöltéseket. Ha egy befejezetlen feltöltés meghaladja ezt az értéket, a BITS-kiszolgáló automatikusan megszakítja a feltöltést, és törli a részlegesen feltöltött fájlokat a Befejezetlen feladatok törlése ennyi idő után beállításban megadott idő elteltével.

Annak engedélyezése, hogy a karbantartás a feltöltési munkamenetek felhasználónkénti számát korlátozza

A BITS-kiszolgáló konfigurálása arra, hogy eltávolítsa egy adott felhasználó által feltöltött feladatokat, amennyiben az értékük meghaladja A feltöltési munkamenetek felhasználónkénti számának korlátozása beállításban megadott értéket.

A feltöltési munkamenetek felhasználónkénti számának korlátozása

Ezáltal adható meg, hogy egy felhasználó hány aktív feltöltési feladatot küldhet a BITS-kiszolgálónak.

Megjegyzés

Az IIS-kezelő munkaablakában található Karbantartás futtatása gombra kattintva manuálisan is indíthat karbantartási feladatot. A feladat ellenőrzi, hogy vannak-e olyan fájlok, amelyek feltöltése az időtúllépés óta nem haladt. A virtuális könyvtárhoz tartozó összes befejezetlen fájl eltávolításához a karbantartás futtatása előtt állítsa a Befejezetlen feladatok törlése ennyi idő után beállítást 0 értékre.

Kiszolgálófarm-támogatás

Amennyiben a beállítás meg van adva, a rendszer figyelmezteti az ügyfelet, hogy az általa használt eredeti feltöltési URL-cím helyett ugyanahhoz a kiszolgálóhoz csatlakozzon. Ez lehetővé teszi, hogy azok az ügyfelek, amelyek kiszolgálófarmokra töltenek fel, a feltöltést ugyanazon a kiszolgálón folytathassák, ahol a feltöltést indították.

A kiszolgálófarmok a következő két módon konfigurálhatók:

  1. Megosztott kötet használata a feltöltésre szolgáló virtuális könyvtárhoz

  2. A kiszolgáló helyi tárolóegységének használata a feltöltött fájlokhoz

Amennyiben a helyi tárolóegységet kívánja használni, a beállítás lehetővé teszi, hogy az ügyfél a kiszolgálófarm ugyanazon kiszolgáló számítógépéhez csatlakozzon. A szolgáltatást javasolt engedélyezni és konfigurálni azt megelőzően, hogy kiszolgálófarmra tölt fel adatokat, és helyi tárolóegységet használ.

Felhasználói felület neve Leírás

Kiszolgálófarm támogatásának engedélyezése

A BITS-kiszolgáló feltöltési támogatásának engedélyezése kiszolgálófarmok esetén.

Újbóli kapcsolódás a kiszolgálóhoz

A kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz használandó nyilvános IP-cím megadása. A kiszolgálók leggyakrabban két IP-cím használatára vannak konfigurálva: az egyik kifelé mutat, és az ügyfélrendszerek számára elérhető, a másik pedig a belső (védett) hálózat része. Itt a kifelé mutató IP-címet kell megadnia.

Megjegyzés

Csak akkor adhat meg itt DNS-nevet, ha a webfarmban található valamennyi számítógép független, az ügyfélgépek által feloldható DNS-névvel rendelkezik.

Eredeti kiszolgáló használata ennyi idő után

Ha az ügyfél az Újbóli kapcsolódás a kiszolgálóhoz mezőben megadott kiszolgálóhoz az adott időtartamra nem tud ismételten csatlakozni, akkor visszatér a feltöltési URL-címben megadott eredeti DNS-címhez.

Lásd még