Belirli bir sanal dizinin BITS IIS Sunucu Uzantısı ayarlarını özelleştirmek için BITS Karşıya Yüklemeleri sayfasını kullanın. Dosya boyutu sınırlarını, bildirimleri, temizleme sıklığını ve sunucu grubu desteğini yapılandırabilirsiniz.

Karşıya Yükleme İşi Ayarları

Bu bölümdeki ayarlar, karşıya yüklenen dosyaların maksimum boyutunu yapılandırmanızı, tamamlanmamış işlerin ne zaman silineceğini belirlemenizi ve karşıya yükleme işlerinin varolan dosyaların üzerine yazılmasına izin vermenizi sağlar.

Kullanıcı arabirimi adı Açıklama

En büyük dosya boyutu

Tek bir BITS Sunucusu işinde karşıya yüklenebilecek bir dosyanın sahip olabileceği en büyük boyutu tanımlar. Varsayılan olarak, en büyük dosya boyutu yoktur.

Eksik görev silme süresi

BITS Sunucusu'nun tamamlanmamış karşıya yükleme dosyalarını temizlemeden önce ne kadar süreyle bekleyeceğini tanımlar. Temizleme işlemi her çalışmak üzere zamanlandığında, zaman aşımı denetlenir. Bu sanal dizin için temizleme işleminin çalıştırılacağı sıklığı yapılandırmak için, Temizleme bölümündeki seçenekleri kullanın.

Dosyaların üzerine yazılmasına izin ver

Bu ayar, BITS Karşıya Yükleme sunucusunun sanal dizinde varolan dosyaların üzerine yazılmasına izin verip vermeyeceğini tanımlar. Bu ayar varsayılan olarak devre dışıdır. Söz konusu ayar, yetkisiz kullanıcıların karşıya aynı adda dosya yükleyerek, yetkili olarak karşıya yüklenmiş dosyaların üzerine yazmasını engeller. Bir dosyanın üzerine yazmak için yapılan denemeler, ikinci karşıya yükleme işinin başarısız olmasıyla sonuçlanır. İki karşıya yükleme işi aynı hedef dosya adına sahip olduğunda, üzerine yazma denemesi yanlışlıkla da gerçekleşse, ikinci karşıya yükleme işi başarısız olur. Bu ayarı etkinleştirirseniz, dosyaların üzerine yazılmasına izin vermiş olursunuz.

Bu ayar etkinleştirildiğinde, BITS Karşıya Yükleme sunucusunun sanal dizin dışındaki dosyalara yazamayacağını ve yetkisiz kullanıcıların BITS Karşıya Yükleme sunucusunu kullanarak sistemin dosyaları üzerine yazamayacağını unutmayın.

Bildirimler

Bildirimleri etkinleştirerek, sanal dizine bir dosya yüklendiğinde, belirttiğiniz bir URL'ye HTTP POST yoluyla bildirim gönderecek şekilde BITS Sunucusu'nu yapılandırabilirsiniz.

Kullanıcı arabirimi adı Açıklama

Bildirimleri etkinleştir

Söz konusu sanal dizin için bildirimleri etkinleştirir. Bu ayar etkinleştirildiğinde Bildirim türü ve Bildirim URL'si ayarlarının her ikisinin de belirlenmesi gerekir.

Bildirim türü

İş tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecek bildirimin türünü yapılandırır.

  • Dosya adını gönder: Sunucu tamamlanan karşıya yükleme dosyasının yolunu, Bildirim URL'si ayarıyla belirtilen URL'ye geçirir. Sunucu, istemciye yanıt olarak bir dosya döndürebilir.

  • Dosya içeriğini gönder: Sunucu tamamlanan karşıya yükleme dosyasını, Bildirim URL'si ayarıyla belirtilen URL'ye HTTP POST'un gövde metni olarak geçirir. Yanıt varlığı istemciye gönderilir.

Bildirim URL'si

Bildirim türü ayarı Dosya içeriğini gönder veya Dosya adını gönder olarak belirlenirse, tamamlanan karşıya yükleme dosyasını HTTP POST isteği kullanarak geçirmek istediğiniz URL'yi belirtir. Bu URL mutlak veya göreli olabilir. URL göreliyse, özgün isteğin URL'si temel olarak kullanılır.

Temizleme

BITS Sunucusu, zaman aşımına uğrayan tamamlanmamış karşıya yükleme işlerini denetleyip siler. Bir karşıya yükleme 12 saat varsayılan ayarını veya Tamamlanmamış işleri tarama sıklığı ayarında belirttiğiniz değeri aşarsa, BITS Sunucusu otomatik olarak karşıya yüklemeyi iptal eder ve kısmi dosya içeriklerini siler. Bu ayar, IIS özellik devralmasından etkilenmez ve yalnızca sanal dizin için uygulanır.

Kullanıcı arabirimi adı Açıklama

Varsayılan temizleme zamanlamasını kullan

BITS Sunucusu'nu, 12 saatten önce başlayan tamamlanmamış karşıya yüklemeleri tarayacak şekilde yapılandırır. Tamamlanmamış bir karşıya yükleme bu ayarı aşarsa, BITS Sunucusu otomatik olarak karşıya yüklemeyi iptal eder ve Tamamlanmamış işleri silmeden önce beklenecek süre ayarında belirttiğiniz andaki tüm kısmi dosya içeriklerini siler.

Özel temizleme zamanlaması kullan

BITS Sunucusu'nu, belirttiğiniz zaman aralığında tarama ve silme işlemi yapacak şekilde yapılandırır.

Tamamlanmamış işleri tarama sıklığı

BITS Sunucusu'nu, belirttiğiniz zaman aralığından önce başlayan tamamlanmamış karşıya yüklemeleri tarayacak şekilde yapılandırır. Tamamlanmamış bir karşıya yükleme bu ayarı aşarsa, BITS Sunucusu otomatik olarak karşıya yüklemeyi iptal eder ve Tamamlanmamış işleri silmeden önce beklenecek süre ayarında belirttiğiniz andaki tüm kısmi dosya içeriklerini siler.

Kullanıcı başına oturum sayısını sınırlamak üzere temizlemeyi etkinleştir

BITS Sunucusu'nu, Kullanıcı başına karşıya yükleme oturumu sayısını sınırla ayarında belirtilen değeri aşan bir kullanıcı tarafından yüklenen işleri kaldıracak şekilde yapılandırır.

Kullanıcı başına oturum sayısı sınırı

Bir kullanıcının BITS Sunucusu'na kaç etkin yükleme işi gönderebileceğini belirtir.

Not

IIS Yöneticisi Eylemler bölmesinden Temizlemeyi Çalıştır'ı tıklatarak bir temizleme görevini el ile çalıştırabilirsiniz. Böylece, zaman aşımı süresinden itibaren hiç ilerleme göstermeyen dosyalar için hemen bir denetim başlatılır. Söz konusu sanal dizinle ilgili tüm tamamlanmamış dosyaları kaldırmak için, temizlemeyi çalıştırmadan önce Tamamlanmamış işleri silmeden önce beklenecek süre ayarını 0 olarak belirleyin.

Sunucu Kümesi Desteği

Bu ayar etkinleştirilirse, istemciye, kullanmakta olduğu özgün yükleme URL'si yerine aynı sunucuya yeniden bağlanmayı denemesini bildirir. Bu da, sunucu kümelerine yükleme yapan istemcilerin, yükleme işleminin başlatıldığı sunucuya yükleme yapmaya devam etmelerine olanak verir.

Sunucu grupları aşağıdaki iki yoldan biriyle yapılandırılabilir:

  1. Karşıya yükleme sanal dizini için paylaşılan bir birim kullanılarak

  2. Karşıya yüklenen dosyalar için sunucu yerel depolama alanı kullanılarak

Yerel depolama alanını kullanmak isterseniz, bu seçenek istemcinin sunucu kümesindeki aynı sunucu bilgisayara yeniden bağlanmasına olanak sağlar. Sunucu kümelerine yükleme yapıp yerel depolama alanını kullanmadan önce bu özelliği etkinleştirip yapılandırmanızı öneririz.

Kullanıcı arabirimi adı Açıklama

Sunucu kümesi desteğini etkinleştir

Sunucu grupları için BITS Sunucusu yüklemeleri desteğini etkinleştirir.

Sunucuya yeniden bağlan

Söz konusu sunucuya yeniden bağlanmak için kullanılacak genel IP adresini belirtir. Sunucular için çok kullanılan bir yapılandırmada iki IP adresi vardır: Biri dışa dönüktür ve istemci sistemler tarafından erişilebilir ve diğeri iç (korumalı) ağın bir parçasıdır. Burada dışa dönük IP adresini belirtin.

Not

Burada bir DNS adı belirtebilmeniz için, Web grubundaki her bilgisayarın istemci bilgisayarlar tarafından çözümlenebilecek bağımsız bir DNS adı olması gerekir.

Özgün sunucu başlama süresi

Bir istemci Sunucuya yeniden bağlan ile belirtilen süre boyunca sunucuya bağlanamazsa, istemciler yükleme URL'sinde belirtilen özgün DNS adına dönüş yapar.

Ayrıca Bkz.