Arka Plan Akıllı Aktarım Hizmeti (BITS) iki rol hizmetine sahiptir: Sıkıştırılmış Sunucu ve IIS Sunucu Uzantısı. IIS Sunucu Uzantısı, IIS çalıştıran bir sunucu gerektiren Internet Information Services (IIS) eklentisiyken, Sıkıştırılmış Sunucu, tek başına çalışan bir HTTP veya HTTPS dosya sunucusudur.

IIS Sunucu Uzantısı

BITS IIS Sunucu Uzantısı, BITS istemcilerinin IIS sanal dizinlerine, arka planda çalışan, sürdürülebilir dosya yüklemelerine izin verecek şekilde IIS çalıştıran bir sunucuyu yapılandırmanıza olanak sağlar. Karşıya dosya yükleme tamamlandığında, BITS Sunucusu yeni karşıya yüklenen dosyayı Web uygulamasına bildirebilir. Bu da uygulamanın karşıya yüklenen dosyayı işlemesine olanak sağlar. Web uygulaması bundan sonra isteğe bağlı olarak, karşıya yükleme işleminden sorumlu olan istemciye yanıt verebilir. Bilgi için BITS IIS Sunucu Uzantısı bölümüne bakın.

Sıkıştırılmış Sunucu

BITS Sıkıştırılmış Sunucu, BITS istemcilerinin karşıdan yüklemesi için uygulamaların dosya barındırmasına izin veren ve bilgisayarlar arasında sınırlı sayıda büyük dosyanın zaman uyumsuz aktarımına olanak sağlayan, tek başına çalışan bir HTTP veya HTTPS dosya sunucusudur. Bilgi için BITS Sıkıştırılmış Sunucu bölümüne bakın.

Ek kaynaklar