Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) má dvě služby role: kompaktní server a rozšíření serveru IIS. Kompaktní server je samostatný souborový server HTTP nebo HTTPS, zatímco rozšíření serveru IIS je modul plug-in Internetové informační služby (IIS), který vyžaduje server se službou IIS.

Rozšíření serveru IIS

Pomocí rozšíření serveru IIS BITS je možné konfigurovat server se službou ISS umožňující klientům služby BITS odesílání souborů na pozadí do virtuálních adresářů služby IIS s možností navázání v případě přerušení. Po dokončení odeslání souboru může server BITS upozornit webovou aplikaci na nově odeslaný soubor. To umožní, aby aplikace načtený soubor zpracovala. Webová aplikace může potom volitelně odeslat odpověď do klienta odpovědného za odeslání. Další informace neleznete v tématu Rozšíření serveru IIS BITS

Kompaktní server

Kompaktní server je samostatný souborový server HTTP nebo HTTPS, který umožňuje aplikacím ukládat soubory pro klienty služby BITS ke stažení a asynchronní přenos omezeného počtu velkých souborů mezi počítači. Další informace neleznete v tématu Kompaktní server BITS.

Další zdroje