Kompaktní server Služby inteligentního přenosu na pozadí (BITS) je samostatný souborový server HTTP nebo HTTPS, který umožňuje asynchronní přenos omezeného počtu velkých souborů mezi počítači.

Kompaktní server BITS je určen pro velké firmy a malé podniky za těchto podmínek:

  • Odhadované použití je maximálně 25 souběžných připojení a maximálně 100 připojení celkem na jeden server.

  • K přenosům souborů mezi počítači dochází ve stejné doméně nebo ve vzájemně důvěryhodných doménách.

  • Funkce přenosu souborů není určena pro použití u klientských počítačů přístupných z Internetu.

Je-li objem přenosu souborů vyšší nebo chcete-li mít k dispozici další funkce správy a přenosu souborů, nainstalujte Rozšíření serveru IIS BITS.

Instalace kompaktního serveru BITS
  1. Ve Správci serveru v části Souhrn funkcí klikněte na tlačítko Přidat funkce.

  2. V Průvodci přidáním funkcí zaškrtněte políčko Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) a Kompaktní server.

  3. Postupujte podle pokynů průvodce, které zahrnují instalaci požadovaného softwaru (je-li uveden). Další informace o způsobu použití Průvodce přidáním funkcí naleznete v online nápovědě ke Správci serveru.

Kompaktní server lze dále nainstalovat pomocí rutin prostředí Windows PowerShell. Informace o možnostech použití rutin naleznete v Příručce programátora prostředí Windows PowerShell (Windows PowerShell Programmer’s Guide) na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=143122 (stránka může být v angličtině).

Konfigurovatelné možnosti

Kompaktní server BITS využívá rozhraní API serveru HTTP pro vytváření adres URL, přijímání požadavků HTTP a odesílání odpovědí HTTP. Rozhraní API sestává ze dvou rozhraní: ICompactServer a ICompactServerUrlGroup. První rozhraní slouží k vytváření skupin adres URL. Druhé rozhraní slouží k přidávání adres URL do skupiny adres URL a ke konfiguraci některých vlastností. Pomocí rozhraní API můžete dále povolit ověřování, omezení šířky pásma a omezení připojení u skupin adres URL. Neexistuje žádné uživatelské rozhraní.

Další informace o konfigurovatelných možnostech kompaktního serveru BITS naleznete v tématu Vlastní nastavení kompaktního serveru BITS.

Odebrání kompaktního serveru BITS
  1. Ve Správci serveru v části Souhrn funkcí klikněte na tlačítko Odebrat funkce.

  2. V Průvodci odebráním funkcí zrušte zaškrtnutí políčka Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) a klikněte na tlačítko Další.

  3. Klikněte na tlačítko Odebrat a po zobrazení výzvy kliknutím na tlačítko Zavřít ukončete Průvodce odebráním funkcí.

  4. Restartováním serveru dokončete proces odebrání funkcí služby BITS. Další informace o způsobu použití Průvodce odebráním funkcí naleznete v online nápovědě ke Správci serveru.

Další odkazy