Den kompakta BITS-servern (Background Intelligent Transfer Service) är en fristående HTTP- eller HTTPS-filserver som gör att du kan överföra ett begränsat antal stora filer asynkront mellan datorer.

Den kompakta BITS-servern är utformad för att användas av större företag och småföretagare under följande omständigheter:

  • Den beräknade användningen är högst 25 samtidiga anslutningar och högst 100 totala anslutningar per server.

  • Filöverföringar sker mellan datorer i samma domän eller ömsesidigt betrodda domäner.

  • Filöverföringsfunktionen är inte avsedd för användning på klienter med Internetanslutning.

Om filöverföringsvolymen är högre eller om du vill ha fler administrativa kontroll- och filöverföringsfunktioner installerar du IIS-servertillägg för BITS.

Så här installerar du den kompakta BITS-servern
  1. I avsnittet Sammanfattning över funktioner i Serverhanteraren klickar du på Lägg till funktioner.

  2. I guiden Lägg till funktioner väljer du BITS (Background Intelligent Transfer Service) och Kompakt server.

  3. Följ anvisningarna i guiden om hur du installerar obligatorisk programvara. Mer information om hur du använder guiden Lägg till funktioner finns i onlinehjälpen i Serverhanteraren.

Du kan även installera den kompakta BITS-servern med Windows PowerShell-cmdlets. Information om hur du använder cmdlets finns i programmeringshandboken för Windows PowerShell på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=143122 (sidan kan vara på engelska).

Konfigurerbara alternativ

Den kompakta BITS-servern använder API för HTTP-servern för att skapa URL:er och skicka HTTP-svar. API:n består av två gränssnitt ICompactServer och ICompactServerUrlGroup. Det första gränssnittet används för att skapa URL-grupper och det andra gränssnittet används för att lägga till URL:er i URL-gruppen och konfigurera vissa egenskaper. Du kan använda API:n för att aktivera autentisering, bandbreddsgräns och anslutningsgränser för URL-grupper. Det finns inget användargränssnitt.

Mer information om konfigurerbara alternativ för den kompakta BITS-servern finns i Anpassa den kompakta BITS-servern.

Så här tar du bort den kompakta BITS-servern
  1. I avsnittet Sammanfattning över funktioner i Serverhanteraren klickar du på Ta bort funktioner.

  2. I guiden Ta bort funktioner avmarkerar du kryssrutan BITS (Background Intelligent Transfer Service) och klickar sedan på Nästa.

  3. Klicka på Ta bort och sedan på Stäng när du vill avsluta guiden Ta bort funktioner.

  4. Starta om servern för att slutföra borttagningen av BITS-funktioner. Mer information om hur du använder guiden Ta bort funktioner finns i onlinehjälpen i Serverhanteraren.

Se även