Den kompakta BITS-servern innehåller följande anpassningsbara funktioner:

  • Programmässiga sätt att exponera filer för hämtning

  • Autentiserade och krypterade nedladdningar

  • Funktioner för fjärrhantering

Med dessa funktioner kan VMM (Microsoft System Center Virtual Machine Manager) hantera virtuella datorvärdar utan en agent samt erbjuda alternativ för systemadministratörer för automatisering av datacenter med andra kompatibla program.

API för kompakt BITS-server

API:n för den kompakta BITS-servern består av två gränssnitt ICompactServerSession och ICompactServerUrlGroup. Det första gränssnittet används för att skapa URL-grupper. Det andra gränssnittet används för att lägga till URL:er i URL-gruppen och konfigurera vissa egenskaper. Det finns inget användargränssnitt.

Med API för den kompakta BITS-servern kan du konfigurera kontrollantprogrammet så att det utför följande uppgifter:

  1. CoCreate ICompactServer.

  2. Call ICompactServer::CreateUrlGroup.

  3. Call ICompactServerUrlGroup::SetAuthentication.

  4. Call ICompactServerUrlGroup::AddUrl.

Detaljerad information om API för den kompakta BITS-servern finns i BITS (Background Intelligent Transfer Service) på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=140888 (sidan kan vara på engelska) och BITS-referensen på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=140985 (sidan kan vara på engelska).

Du kan även konfigurera den kompakta BITS-servern med API:n för WMI-providern och WMI Powershell-cmdlets. Mer information finns i avsnittet Fjärrhantering för kompakt BITS-server.

Loggning

Om du kontaktar Microsoft Support kanske supportteknikern ber dig att skicka loggar till Microsoft. Vid felsökning skapar den kompakta BITS-servern en loggfil i %windir%\System32\LogFiles\CompactServer. Om du vill aktivera loggning anger du följande värden enligt anvisningar från supportteknikern i registret på HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version\CompactServer:

LogFileFlags

LogFileSize

LogFileMinMemory

Fjärrhantering av den kompakta BITS-servern

Information om fjärrhantering av filöverföringar på servern och på klienten finns i avsnittet Fjärrhantering för kompakt BITS-server.

Se även