Serwer BITS Compact Server udostępnia następujące funkcje, które można dostosowywać:

  • programowe sposoby udostępniania plików do pobierania,

  • uwierzytelnione i zaszyfrowane pobierania,

  • funkcja zarządzania zdalnego.

Te funkcje umożliwiają produktowi Microsoft System Center Virtual Machine Manager (VMM) zarządzanie hostami maszyn wirtualnych bez agenta, a także udostępniają administratorom systemów opcje automatyzacji centrum danych za pomocą innych zgodnych aplikacji.

Interfejs API serwera BITS Compact Server

Interfejs API serwera BITS Compact Server składa się z dwóch interfejsów: ICompactServerSession oraz ICompactServerUrlGroup. Pierwszy interfejs służy do tworzenia grup adresów URL. Drugi interfejs jest używany w celu dodawania adresów URL do grup adresów URL i konfigurowania niektórych właściwości. Interfejs użytkownika nie istnieje.

Za pomocą interfejsu API serwera BITS Compact Server aplikacja sterująca zostanie skonfigurowana do wykonania następujących zadań:

  1. CoCreate ICompactServer,

  2. Call ICompactServer::CreateUrlGroup,

  3. Call ICompactServerUrlGroup::SetAuthentication,

  4. Call ICompactServerUrlGroup::AddUrl.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o interfejsie API serwera BITS Compact Server, zobacz opis usługi inteligentnego transferu w tle dostępny pod adresem https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=140888 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim) i zapoznaj się z informacjami dotyczącymi tej usługi pod adresem https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=140985 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Serwer BITS Compact Server można także skonfigurować za pomocą interfejsu API dostawcy WMI oraz apletów poleceń środowiska WMI Powershell. Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Zdalne zarządzanie serwerem BITS Compact Server.

Rejestrowanie

Jeśli użytkownik skontaktuje się z pomocą techniczną firmy Microsoft, pracownik obsługi technicznej może poprosić o przesłanie dzienników do firmy Microsoft. Dla celów debugowania serwer BITS Compact Server tworzy plik dziennika w folderze %windir%\System32\LogFiles\CompactServer. W celu włączenia rejestrowania należy zastosować się do wskazówek pracownika obsługi technicznej i ustawić następujące wartości w rejestrze pod adresem HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version\CompactServer:

LogFileFlags

LogFileSize

LogFileMinMemory

Zdalne zarządzanie serwerem BITS Compact Server

Informacje na temat zdalnego zarządzania transferem plików na serwerze i na kliencie można znaleźć w sekcji Zdalne zarządzanie serwerem BITS Compact Server.

Zobacz też