Rozszerzenie serwera IIS usługi inteligentnego transferu w tle (BITS) umożliwia takie skonfigurowanie serwera usług Internet Information Services (IIS), które pozwala klientom usługi BITS na przekazywanie w tle plików (z możliwością wznawiania) do katalogów wirtualnych usług IIS. Po zakończeniu przekazywania pliku serwer BITS może powiadomić aplikację sieci Web o nowym pliku za pomocą rozszerzenia protokołu przekazywania usługi BITS dla metody POST protokołu HTTP. Aplikacja sieci Web może następnie odpowiedzieć na zgłoszenie klienta. Aby uzyskać informacje o rozszerzeniu protokołu przekazywania usługi BITS dla metody POST protokołu HTTP, zobacz artykuł https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=143105 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Aby zainstalować rozszerzenie serwera IIS usługi inteligentnego transferu w tle
  1. W sekcji Podsumowanie funkcji Menedżera serwera kliknij łącze Dodaj funkcje.

  2. W Kreatorze dodawania funkcji wybierz opcję Usługa inteligentnego transferu w tle (BITS) i opcję Rozszerzenie serwera IIS.

  3. Wykonaj instrukcje kreatora obejmujące instalowanie wymaganego oprogramowania (jeśli zostało to wskazane). Więcej informacji o korzystaniu z Kreatora dodawania funkcji można znaleźć w Pomocy online Menedżera serwera.

Opcje, które można konfigurować

Opcje rozszerzenia serwera IIS, które można konfigurować, obejmują ustawianie limitu rozmiaru przekazywanego pliku, automatyczne usuwanie nieukończonych plików po zdefiniowanym wstępnie czasie oraz obsługę farmy serwerów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz poniższe sekcje.

Aby usunąć rozszerzenie serwera IIS usługi inteligentnego transferu w tle
  1. W sekcji Podsumowanie funkcji Menedżera serwera kliknij łącze Usuń funkcje.

  2. W Kreatorze usuwania funkcji wyczyść pole wyboru Usługa inteligentnego transferu w tle (BITS), a następnie kliknij przycisk Dalej.

  3. Kliknij opcję Usuń, a następnie po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Zamknij, aby zakończyć pracę Kreatora usuwania funkcji.

  4. Uruchom ponownie serwer, aby zakończyć proces usuwania funkcji usługi BITS. Więcej informacji o korzystaniu z Kreatora usuwania funkcji można znaleźć w Pomocy online Menedżera serwera.