BITS (Background Intelligent Transfer Service) består av två rolltjänster: den kompakta servern och IIS-servertillägget. Den kompakta servern är en fristående HTTP- eller HTTPS-filserver, medan IIS-servertillägget är en IIS-plugin (Internet Information Services) som kräver att en server kör IIS.

IIS-servertillägg

Med IIS-servertillägget för BITS kan du konfigurera en server som kör IIS (Internet Information Services) så att den tillåter BITS-klienter att utföra återställningsbara bakgrundsfilöverföringar till virtuella IIS-kataloger. När filöverföringen är klar kan BITS-servern meddela ett webbprogram om den överförda filen. På så sätt kan programmet bearbeta den överförda filen. Webbprogrammet har sedan möjlighet att svara klienten som överfört filen. Information finns i avsnittet IIS-servertillägg för BITS.

Kompakt server

Den kompakta BITS-servern är en fristående HTTP- eller HTTPS-filserver, som gör att program kan vara värdar för filer som BITS-klienter kan hämta och som tillåter asynkron överföring av ett begränsat antal stora filer mellan datorer. Information finns i avsnittet Kompakt BITS-server.

Ytterligare resurser