Pomocí rozšíření serveru IIS Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) je možné konfigurovat server ISS umožňující klientům služby BITS odesílání souborů na pozadí do virtuálních adresářů služby IIS s možností navázání v případě přerušení. Po dokončení odeslání souboru může server BITS upozornit webovou aplikaci na nový soubor (pomocí požadavku POST pro konfigurovatelnou adresu URL), aby mohla zpracovat odeslané soubory. Webová aplikace může volitelně odpovědět na odeslaný požadavek klienta.

Po instalaci rozšíření serveru IIS BITS povolte toto rozšíření a upravte nastavení podle potřeby pro vaše prostředí. Pokyny k instalaci naleznete v tématu Rozšíření serveru IIS BITS. V případě potřeby můžete rozšíření serveru IIS BITS zakázat zrušením zaškrtnutí políčka Povolit klientům odesílat soubory na server.

Povolení rozšíření serveru IIS BITS
  1. Přejděte do virtuálního adresáře ve Správci služby IIS.

  2. V zobrazení funkcí ve virtuálním adresáři dvakrát klikněte na možnost Odesílání Služby inteligentního přenosu na pozadí.

  3. Zaškrtněte políčko Povolit klientům odesílat soubory na server a poté klikněte na tlačítko Použít.

Ve výchozím nastavení používá rozšíření serveru IIS BITS nastavení z nadřazené webové stránky virtuálního adresáře. Pokud nejsou tato nastavení k dispozici, použije server BITS své výchozí nastavení.

Chování serveru BITS vzhledem k virtuálnímu adresáři můžete změnit pomocí možnosti Vlastní nastavení. Informace o těchto nastaveních naleznete v tématu Vlastní nastavení rozšíření serveru IIS BITS.

Zakázání rozšíření serveru IIS BITS
  1. Přejděte do virtuálního adresáře ve Správci služby IIS.

  2. V zobrazení funkcí ve virtuálním adresáři dvakrát klikněte na možnost Odesílání Služby inteligentního přenosu na pozadí.

  3. Zrušte zaškrtnutí políčka Povolit klientům odesílat soubory na server a poté klikněte na tlačítko Použít.

Další odkazy