Met BITS IIS-serveruitbreiding (Background Intelligent Transfer Service) kunt u een IIS-server configureren, zodat BITS-clients op de achtergrond bestanden kunnen uploaden naar virtuele IIS-mappen. Deze uploads kunnen worden onderbroken en hervat. Wanneer een bestand is geüpload, kan BITS-server aan een webtoepassing melden dat er een nieuw bestand is geüpload (via een POST naar een instelbare URL) en kunnen de geüploade bestanden worden verwerkt. Als extra optie kan de webtoepassing vervolgens reageren op het posten van de client.

Nadat u de BITS IIS-serveruitbreiding hebt geïnstalleerd, schakelt u die serveruitbreiding in en past u de instellingen aan uw omgeving aan. Zie BITS IIS-serveruitbreiding voor installatie-instructies. U kunt zo nodig BITS IIS-serveruitbreiding uitschakelen door het selectievakje Clients toestaan bestanden te uploaden uit te schakelen.

BITS IIS-serveruitbreiding inschakelen
  1. Navigeer naar de virtuele map in IIS Manager.

  2. Dubbelklik vanuit de functieweergave van de virtuele map op BITS-uploads.

  3. Schakel het selectievakje Clients toestaan bestanden te uploaden in en klik op Toepassen.

Standaard gebruikt BITS IIS-serveruitbreiding de instellingen van de bovenliggende website van de virtuele map. Als deze instellingen niet zijn opgegeven, gebruikt BITS-server de standaardinstellingen.

U kunt het gedrag van BITS-server voor de virtuele map wijzigen door de optie Instellingen aanpassen te selecteren. Zie Instellingen voor BITS IIS-serveruitbreiding aanpassen voor meer informatie over deze instellingen.

BITS IIS-serveruitbreiding uitschakelen
  1. Navigeer naar de virtuele map in IIS Manager.

  2. Dubbelklik vanuit de functieweergave van de virtuele map op BITS-uploads.

  3. Schakel het selectievakje Clients toestaan bestanden te uploaden uit en klik op Toepassen.

Zie ook