A BITS kompakt kiszolgáló a BITS a távoli felügyeletével lehetővé teszi a fájlok biztonságos távoli átvitelét. A BITS távoli felügyelete a BITS Windows Management Instrumentation (WMI) szolgáltatóinak használatával lehetővé teszi a rendszergazdának vagy a vezérlő alkalmazásnak BITS-feladatok távoli létrehozását az ügyfélszámítógépen és a fájlok közzétételét a BITS kompakt kiszolgálón való tároláshoz. A BITS WMI-szolgáltatók a BITS-ügyfél és a BITS kompakt kiszolgáló együttes használatával alkalmasak fájlok távoli átvitelére távoli számítógépek között. Ez a szolgáltatás elsősorban akkor használatos, ha a Microsoft System Center Virtual Machine Manager (VMM) a vezérlő alkalmazás. A vezérlő alkalmazás azonban bármely, a BITS WMI-szolgáltató használatára képes alkalmazás lehet.

Fontos!

A távfelügyeleti tevékenységek a Rendszergazdák csoporthoz tartozó felhasználói fiókkal futtathatók. A nem a Rendszergazdák csoporthoz tartozó fiókból küldött kérelmek esetében a hozzáférést a rendszer megtagadja.

Az architektúra áttekintése

Az alábbi ábra azt szemlélteti, hogy a távoli számítógépen lévő vezérlő alkalmazás hogyan tudja biztonságosan kezelni a fájlátvitelt az ügyfélszámítógépen és a BITS kompakt kiszolgálón. Ebben a példában a vezérlő alkalmazás WS-Management használatával telepít feladatot a kiszolgálón és az ügyfélszámítógépen. (A WS-Management a Web Services-Management protokoll Microsoft által megvalósított változata.) A távoli hívásokat a WS-Management (WSMAN) szolgáltatás fogadja a kiszolgálón és az ügyfélszámítógépen. A hívásokat a rendszer a WMI szolgáltatásnak küldi, amely a BITS WMI-szolgáltatót hívja meg a kérelem kezeléséhez.

A vezérlő alkalmazás a feladatot a WS-Management és a WMI DCOM használatával is telepítheti. A távoli számítógépen mindkét esetben be kell állítani a bejövő kérelmek fogadását. A távoli számítógépen lévő WMI szolgáltatáshoz való csatlakozással kapcsolatos további információt a következő címen talál: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=122134 (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg). A Rendszerfelügyeleti webszolgáltatások konfigurálásával kapcsolatos további információt a következő címen talál: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=122026 (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

A fájl átviteléhez a vezérlő alkalmazás kapcsolatot hoz létre az ügyfélszámítógépen és a kiszolgálón futó WMI-szolgáltatóval. A fájlátvitel megkezdéséhez feladatokat hoz létre. A kiszolgálón a feladatot a rendszer a kiszolgálón található fájl tárolt URL-címeként definiálja. A feladatot az alábbiak azonosítják:

 • URL-címcsoport: az URL-címcsoport URL-címet tárol a fájl szolgáltatásához. Ez a HTTP.SYS URL-címcsoport és a kérelem várólistájának kombinációja. A létrehozás során megadhatja például a http://+:80/Carmine URL-címcsoportot. A használni kívánt protokollt és a gazdaszámítógép portját is az URL-címcsoportban adhatja meg. Ügyeljen arra, hogy a kétszintű URL-címcsoportok (például http://+:80/Carmine1/Carmine2) nem támogatottak.

 • Forrásfájl: a feladat által a kiszolgálón tárolandó fájl neve

 • URL-utótag: az ügyfélszámítógép által a feladat egyedi azonosításához használt utótag

 • Az ügyfélszámítógép által a feladat letöltéséhez használt URL-cím az alábbiakból áll:

  • Használandó protokoll: HTTP vagy HTTPS

  • Állomásnév: a kiszolgáló neve

  • URL-címcsoport: a kiszolgálón a feladat tárolására használt névtér

  • URL-utótag: a kiszolgálón létrehozott feladat azonosítására szolgáló utótag

Az URL-előtagokkal kapcsolatos további információ a következő helyen található: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=143141 (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

Az alábbi részben megtudhatja, hogyan hozhat létre feladatokat, illetve azokat hogyan figyelheti és törölheti.

Feladat létrehozása a kiszolgálón

 1. A vezérlő alkalmazás kapcsolatot hoz létre a BITS-kiszolgáló root\Microsoft\Bits névterével. A WMI-kiszolgáló szolgáltatója hitelesítéssel ellenőrzi a távoli jogkivonat rendszergazdai jogait. A vezérlő alkalmazás beállítja annak a HTTPS-portnak az SSL-tanúsítványait, amelyen a rendszer a letöltéseket hajtja végre.

 2. A vezérlő alkalmazás URL-címcsoport létrehozását kéri a WMI-kiszolgáló szolgáltatójától azon a kiszolgálón, amely az URL-címek tárolását lehetővé teszi. Az URL-címcsoport hitelesítési mechanizmusa ekkor állítható be.

 3. A vezérlő alkalmazás URL-cím létrehozását kéri a WMI-kiszolgáló szolgáltatójától, amelynek segítségével a kiszolgálón található fájlok elérhetővé tehetők az ügyfélszámítógép folyamatai számára.

 4. A szolgáltató COM-felületek használatával URL-címcsoportot hoz létre a kiszolgálón, és egyedi URL-utótagot regisztrál a csoportban. Az SDDL és a tanúsítványhitelesítés minden egyedi URL-cím esetében beállítható.

 5. Az URL-címcsoporthoz adott új feladatok azonos URL-címcsoporthoz tartoznak, és annak beállításai is érvényesek rájuk. Az állomás ezzel be van állítva, és figyeli az ügyfélszámítógéptől a regisztrált URL-címre érkező kérelmeket.

Feladat létrehozása az ügyfélszámítógépen

 1. A vezérlő alkalmazás kapcsolatot hoz létre az ügyfélszámítógép root\Microsoft\Bits névterével.

 2. A WMI-ügyfél szolgáltatója hitelesítéssel ellenőrzi a távoli jogkivonat rendszergazdai jogosultságait. Ne feledje, hogy a WMI-szolgáltató általában megszemélyesíti a bejövő ügyfelet az adatok kiadása előtt. Ebben az esetben azonban az ügyfél kiszolgálása abban a környezetben történik, amelyben a WMI szolgáltatást megnyitották (helyi rendszer). Ez lehetővé teszi, hogy az egyébként blokkolt távoli hívásokat a BITS szolgálja ki.

 3. A vezérlő alkalmazás feladat létrehozását kéri a WMI-ügyféltől, amelynek segítségével a kiszolgálón található megfelelő fájl letölthető az ügyfélszámítógépre a BITS szolgáltatással.

 4. A szolgáltató kapcsolatot hoz létre a BITS szolgáltatással az elérhető COM-felületeken keresztül.

 5. A szolgáltató megszemélyesíti a szolgáltatásfiókot, amelyben a vezérlő alkalmazás a BITS-feladat futását várja.

 6. A rendszer létrehozza a BITS-feladatot a kért URL-címhez a kiszolgálón.

 7. A hitelesítő tanúsítvány hozzáadható a feladathoz.

 8. A nem megbízható tartományok esetében a hitelesítő tanúsítványok beállíthatók a feladathoz.

 9. A BITS-feladat a létrehozás után azonnal folytatódik, és a fájlátvitel megkezdődik.

Feladat figyelése

 1. A vezérlő alkalmazás figyeli az ügyfél szolgáltatója által elérhetővé tett állapottulajdonságokon keresztül létrehozott BITS-feladatokat. Ha a feladat során tranziens hiba történik, a vezérlő alkalmazás megkaphatja a hibakódot, megszakíthatja a BITS-feladatot, és a karbantartáshoz léphet.

 2. Ha a fájl átvitele sikeres, a vezérlő alkalmazás végrehajthatja a karbantartást.

Feladat karbantartása

 • Az ügyfélszámítógépen a rendszer akkor végez karbantartást, ha a vezérlő alkalmazás a BITS-feladatot karbantartási állapotra állítja. Ha a feladat állapota BG_JOB_STATE_TRANSFERRED annak állapota befejezettre állítható. Egyébként a feladat megszakítható.

 • A kiszolgálón a karbantartást az a vezérlő alkalmazás végzi, amely a kiszolgáló szolgáltatójától a tárolt URL-cím érvénytelenítését kérte. A rendszer törli a csoporthoz regisztrált URL-címet. Az ügyfél az URL-címcsoportot is törölheti, amellyel a csoporthoz tartozó összes URL-címet is törli.

További források

A BITS WMI hívási sorrendjével és módszereivel kapcsolatos további információt a Háttérben futó intelligens átviteli szolgáltatás (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=140888) és a BITS https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=140985) útmutatójában talál (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

A WMI használatával kapcsolatos általános információt a https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=136379 címen talál (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

Lásd még