Az Active Directory - helyek és szolgáltatások beépülő modullal alhálózatokat hozhat létre.

Az eljárás végrehajtásához az erdő Vállalati rendszergazdák vagy az erdőszintű gyökértartomány Tartománygazdák csoportjába, illetve egy ezzel egyenértékű csoportba kell tartoznia. A megfelelő fiók- és csoporttagság-használatról lásd: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Alhálózat létrehozása
  1. Nyissa meg az Active Directory - helyek és szolgáltatások beépülő modult. Ehhez mutasson a Start menü Felügyeleti eszközök pontjára, majd kattintson az Active Directory - helyek és szolgáltatások parancsra.

  2. A konzolfán kattintson duplán a Sites, majd a jobb gombbal a Subnets csomópontra, és kattintson az Új alhálózat parancsra.

  3. Az Előtag mezőben adja meg az IPv4- vagy az IPv6-előtagot.

  4. Az Előtag helyobjektuma listában jelölje ki azt a helyet, amellyel az alhálózatot társítani szeretné, majd kattintson az OK gombra.

További szempontok

  • Az eljárás végrehajtásához az erdő Vállalati rendszergazdák csoportjába vagy az erdőszintű gyökértartomány Tartománygazdák csoportjába kell tartoznia, illetve delegálás útján meg kell szereznie a megfelelő jogosultságokat. Biztonsági szempontból ajánlott a műveletet a Futtatás rendszergazdaként paranccsal végrehajtani. A legalacsonyabb szintű felhasználói fiókjával jelentkezzen be, és rendszergazdai hitelesítő adatokat használjon az Active Directory tartományi szolgáltatások kezelése során.

További hivatkozások


Tartalom