Yeni alt ağlar oluşturmak için Active Directory Siteleri ve Hizmetleri ek bileşenini kullanabilirsiniz.

Ormandaki Enterprise Admins grubunda üyelik veya orman kök etki alanındaki Domain Admins grubunda üyelik veya eşdeğer bir gruptaki üyelik, bu yordamı tamamlamak için gereken en düşük üyeliktir. Uygun hesapları ve grup üyeliklerini kullanma ile ilgili bilgileri https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 adresinde bulabilirsiniz.

Alt ağ oluşturmak için
  1. Active Directory Siteleri ve Hizmetleri'ni açın. Active Directory Siteleri ve Hizmetleri'ni açmak için, Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelin, sonra Active Directory Siteleri ve Hizmetleri'ni tıklatın.

  2. Konsol ağacında, Siteler'i çift tıklatın, Alt Ağlar'ı sağ tıklatın ve Yeni Alt Ağ'ı tıklatın.

  3. Önek'e, IP sürüm 4 (IPv4) veya IP sürüm 6 (IPv6) alt ağının önekini yazın.

  4. Bu önek için bir site nesnesi seçin alanında, bu alt ağla ilişkilendirilecek siteyi tıklatın ve sonra Tamam'ı tıklatın.

Dikkat edilecek diğer noktalar

  • Bu yordamı gerçekleştirmek için, ormandaki Enterprise Admins grubunun veya orman kök etki alanındaki Domain Admins grubunun üyesi olmanız veya uygun yetkilere sahip bir temsilci olmanız gerekir. İyi bir güvenlik yöntemi olarak, bu yordamı gerçekleştirmek için Yönetici olarak çalıştır seçeneğini kullanın. Active Directory Etki Alanı Hizmetleri'ni (AD DS) yönetirken en düşük düzeyde kullanıcı hesabınızı ve yönetici kimlik bilgilerinizi kullanarak oturum açın.

Ek başvurular