Sorununuz nedir?

Çoğaltma sorunlarını bulmam gerekiyor.

 • Neden: Sorunları büyümeden bulup çözmek için çoğaltmayı belirli aralıklarla izleyin.

 • Çözüm: Düzenli aralıklarla izleme, iyi bir çoğaltma bakımında çok önemlidir. Çoğaltma izleme için öncelikli araçlar olarak Repadmin.exe, Dcdiag.exe'yi ve Dizin Hizmeti olay günlüğünü (Olay Görüntüleyicisi'nde) kullanabilirsiniz.

  Repadmin, iki çoğaltma ortağı arasındaki hataları raporlayan bir komut satırı aracıdır. Aşağıdaki repadmin örneğinde, çoğaltma ortakları ve adatum.com etki alanındaki Sunucu1 ile ilgili hatalar gösterilmektedir:

  repadmin /showrepl server1.adatum.com

  repadmin seçeneklerinin tam listesi için, ? seçeneğini kullanın:

  repadmin /?

  Dcdiag bir etki alanı denetleyicisinin Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) kaydını denetleyebilen, adlandırma bağlamı üstbilgilerindeki güvenlik tanımlayıcılarının (SID) çoğaltma için uygun izinlere sahip olduğunu doğrulayabilen, bir orman veya kuruluştaki etki alanı denetleyicilerinin durumunu çözümleyebilen ve benzer eylemleri gerçekleştirebilen bir komut satırı aracıdır. Aşağıdaki dcdiag örneğinde, etki alanı denetleyicileri arasında çoğaltma hataları denetlenmektedir:

  dcdiag /test:replications

  dcdiag seçeneklerinin tam listesi için, ? seçeneğini kullanın:

  dcdiag /?

  Dizin Hizmeti günlüğü (Uygulama Günlükleri altındaki Olay Görüntüleyicisi'nde) bir çoğaltma bağlantısı kurulduktan sonra ortaya çıkan çoğaltma hatalarını bildirir.

Siteler arasında çoğaltma yavaş.

 • Neden: Etki alanı denetleyicileri arasında dizin verilerini çoğaltmak için gerekli süreye çoğaltma gecikmesi denir. Çoğaltma gecikmesi, etki alanı denetleyicilerinin sayısına, site sayısına, siteler arasındaki kullanılabilir bant genişliğine, çoğaltma sıklığına ve başka birçok etmene göre önemli ölçüde değişebilir.

 • Çözüm:

  • Çoğaltmanın düzenli olarak izlenmesi, ağınızdaki normal çoğaltma gecikmesini belirlemek için iyi bir yoldur. Bu bilgiyle, sorun oluşup oluşmadığını daha kolay belirleyebilirsiniz.

  • Yakın zamanda çoğaltma hataları olup olmadığını görmek için Dizin Hizmeti günlüğünü inceleyin. Ayrıca, repadmin /showrepl komutunu da çalıştırarak, sonuçta hata olup olmadığını inceleyin.

  • Çoğaltma verimliliği için iyi bir site topolojisi tasarımı önemlidir. Site topolojisi tasarım yönergeleri hakkında bilgi almak için bkz. Windows Server 2008 AD DS için Site Topolojisini Tasarlama (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=93576 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)).